Resultaten
wo 03 aug 2022

ABF rapport toont succes Slimmer Kopen aan 

ABF Research publiceerde  deze week een onafhankelijk onderzoek over Slimmer Kopen®. Dit onderzoek toont aan dat Slimmer Kopen® al 20 jaar onderscheidend bijdraagt aan de volkshuisvestelijke en sociale opgave in de corporatiesector.

En ook blijkt hieruit dat we substantieel meer kunnen bouwen indien de, nu knellende, wet- en regelgeving niet langer belemmert. Belemmeringen waarvan woningmarktdeskundige professor Johan Conijn in het ABF onderzoek aangeeft dat een steekhoudende onderbouwing vanuit de accountants en toezichthouders ontbreekt om deze in stand te houden.

Samenvatting van het onderzoeksrapport  

Het onderzoeksrapport 

Publicatie Financieele Dagblad: 'Het wordt weer tijd voor ondernemende corporaties'

 

Wat staat in het ABF rapport?

De woningnood staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting wil de woningbouw versnellen tot 100.000 per jaar, waarvan twee derde huur- en koopwoningen in het betaalbare segment. Met Slimmer Kopen hebben we een innovatief en in de praktijk bewezen concept in handen dat een substantiële bijdrage kan leveren aan het realiseren van deze ambitie. Slimmer Kopen is uitvoerig geanalyseerd door het bureau ABF Research en getoetst op criteria van volkshuisvestelijke doeltreffendheid en van financiële robuustheid bij verschillende economische scenario’s.

 

Beoogde volkshuisvestelijke en sociale doelen gehaald

Met het concept Slimmer Kopen is inmiddels ruim twintig jaar ervaring opgedaan en in die periode zijn duizenden woningen verkocht aan de bewoners en soms weer teruggekocht. Dit maakte het voor onderzoeksbureau ABF Research mogelijk om op basis van historische data te onderzoeken of Slimmer Kopen inderdaad bijdraagt aan de indertijd door Trudo geformuleerde volkshuisvestelijke doelstellingen. Dan gaat het om bijdragen aan (1) de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen, (2) de emancipatie van bewoners, (3) de leefbaarheid van buurten en (4) een verruiming van de middelen van Trudo. Het rapport van ABF Research bevestigt dat Slimmer Kopen voldoet aan de gestelde verwachtingen. Het

 

Goed voor betaalbaarheid, beschikbaarheid, emancipatie en leefbaarheid

Zo blijkt onder andere dat de woningen die Trudo verkoopt voor het grootste deel worden gekocht door huishoudens met een relatief laag inkomen (vallend onder de EU-doelgroep) en dat deze betaalbare woningen slechts zeer beperkt beschikbaar komen vanuit de commerciële markt. Verder blijkt dat van gezinnen in een Slimmer Kopen woning de inkomens significant meer opwaartse dynamiek vertonen vergeleken met huishoudens in sociale huurwoningen. 

 

Knellende wet- en regelgeving belemmert meer bouwen

Het Slimmer Kopen-business model is al 20 jaar een effectief model, dat Trudo in staat stelt om een substantiële bijdrage te leveren aan het terugdringen van het woningtekort. Die bijdrage kan echter nog substantieel groter worden als een aantal belemmeringen in wet- en regelgeving worden weggenomen. Belemmeringen waarvan professor Johan Conijn in het ABF onderzoek aangeeft dat een steekhoudende onderbouwing vanuit de accountants en toezichthouders ontbreekt om deze in stand te houden.

 

In gesprek 

Trudo wil nog meer woningen bouwen in de tijd van fors woningtekort in Nederland. Daarom gaat ze de komende periode met haar toezichthouders en de politiek in gesprek met als doel om die belemmeringen weg te nemen en daarmee de mogelijkheden te verruimen om maximaal te kunnen investeren in het bouwen van nieuwe sociale voorraad (sociale huur/ koop en lage middenhuur/ -koop). 

 

Ontmoet Slimmer Kopers
 

Slimmer Kopen: ontmoet Jitske & Sander

Slimmer Kopen: ontmoet Jip