Resultaten
Onze directeur Investeringen

Jos Goijaerts (1961) werkt al sinds 2004 bij Trudo als directeur Investeringen. 

“Ik ga onder meer over het investeringsprogramma nieuwbouw; denk aan Woensel-West, Kruidenbuurt, Vredeoord en Strijp S. Maar ook over onderhoud van de bestaande woningvoorraad en verduurzaming.”

"We blijven ons sterk maken voor gemengde buurten en complexen, omdat dat gewoon beter is voor de leefbaarheid."

Forse opagaven

Met die portefeuille staat er een fikse opgave op Jos’ agenda. “Ruim 1500 nieuwbouwwoningen voor de komende jaren. Met name sociale huur voor diverse huishoudens, met en zonder kinderen. We blijven ons sterk maken voor gemengde buurten en complexen, omdat dat gewoon beter is voor de leefbaarheid.”

Ook op het gebied van verduurzaming wachten flinke uitdagingen. In zeven jaar tijd wordt de complete bestaande voorraad verduurzaamd naar gemiddeld energielabel B. “Zonder dat daar extra huurverhoging tegenover staat. Betaalbaarheid van wonen staat bij ons onverminderd voorop.”

Op het scherpst van de snede

Trudo zoals Eindhoven dat kent, stond voor ‘net effe anders’. Gaat dat veranderen onder de nieuwe directie? “Natuurlijk veranderen er dingen. Het zijn andere tijden met andere mensen. Maar we blijven gaan voor het verschil. Onze corporatie bedient klanten die anderen niet of in onze ogen te weinig bedienen. We proberen projecten te realiseren die niet alleen voor bewoners, maar voor de stad iets toevoegen. We blijven nadenken over nieuwe woonconcepten, blijven gaan voor betaalbaarheid. En we blijven opereren op het scherpst van de snede als het gaat om leefbaarheid. Steeds de uitersten opzoekend, als dat onze bewoners en de stad ten goede komt.”