Vredeoord

Op twee na zijn alle panden van de gesloten Philips-kantorenlocatie Vredeoord gesloopt. Het oude hoofdkantoor aan de Boschdijk (dat mogelijk een Rijksmonument wordt) en het kantoorgebouw aan de Groenewoudseweg blijven behouden. Daartussen komt een mooi groen woongebied met om en nabij de 300 woningen. Er worden sociale huurwoningen gebouwd en kavels uitgegeven waarop kopers hun eigen huis kunnen laten bouwen. Een fantastische plek om te wonen. En voor kinderen en heerlijke, avontuurlijke plek om op te groeien.

Een groene woonwijk
Een kleine vier jaar geleden riepen we kinderen met de ontwerpwedstrijd Bedenk Vredeoord op om hun ideale woonwijk vorm te geven. De wedstrijd leverde een heleboel originele ideeën op, waarvan we er verschillende in onze plannen meenemen. Zo krijgen auto’s maar een heel ondergeschikte rol in de wijk. Geen doorgaand verkeer; alleen wie hier woont of op bezoek komt, rijdt straks de woonwijk in en kan daar onder de bomen parkeren. Die bomen zijn belangrijk voor Vredeoord. Het bestaande groen wordt zoveel mogelijk behouden en er komt nog veel meer bij. Een haag die het hele terrein omzoomt bijvoorbeeld, zodat het idee van een landgoed ontstaat. Daarbinnen komt een duidelijke groenstructuur waarin de wegen liggen, met daartussen de bouwvelden.

Avontuurlijke speelplekken
Volop avontuurlijke, groene speelplekken voor de kinderen dus. 'Hebben we liever dan een speeltuintje met klimrek en wipkip', gaven ze zelf aan bij de ontwerpwedstrijd. Ze kunnen straks lekker op ontdekkingsreis via allerlei paadjes die het gebied doorkruisen. En een ‘wadi’, een plek waar na het flinke regenbui het water zich verzamelt, is natuurlijk een heerlijke plek om te spelen, te kliederen en te knoeien.

Boomhutten als inspiratiebron
Opvallend veel jonge ontwerpertjes noemden de boomhut als ideale woonvorm. Goed idee! Er zullen dan ook beslist woningen komen die daar op een of andere manier aan doen denken. Bij de wadi misschien, midden in het groen. Misschien wel woningen op palen, een meter of wat boven de grond. 

Beginnen aan de Boschdijk
Ook Vredeoord zal in fasen worden gebouwd. Woningen dicht bij de spoorlijn mogen pas in gebruik worden genomen als er een geluidsscherm is geplaatst. Daarover worden nu gesprekken gevoerd met ProRail. Het ligt dan ook voor de hand om aan de andere kant van het terrein te beginnen. Aan de Boschdijk komen onder meer zo’n 60 appartementen, in blokken van maximaal vijf bouwlagen. Voor de rest kent Vredeoord straks vrijwel uitsluitend grondgebonden woningen. Met hier en daar ruimte voor bedrijvigheid aan huis.

Planning
De gemeente bereidt momenteel een bestemmingsplan voor dat aan de buurt zal worden voorgelegd.