Resultaten
Onze directeur Bewoners, Strategie en Innovatie

Theo van Kroonenburg (1959) is een verbinder. Iemand die dingen gedaan krijgt door mensen en partijen samen te brengen. “Ik werk graag in het publieke domein. Ik probeer daar samen met partners zaken te realiseren die ten goede komen aan bewoners.” En dat is precies wat Theo bij Trudo doet. Op 15 juni 2018 trad hij aan als directeur-bestuurder. Met hem als derde man is de directie compleet. Als directeur Bewoners, Strategie en Communicatie heeft Theo de nodige aandachtsgebieden onder zijn hoede. “Bewonerszaken, strategie en innovatie bijvoorbeeld. Maar ook PR, marketing & communicatie en externe contacten.”

“Bij Trudo komt alles bij elkaar. Een organisatie voor mensen met een kleine beurs, die vaak een uitkering hebben en afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning. Daar ligt mijn hart, daar maak ik mij sterk voor.”


Indrukwekkende loopbaan

Vanuit zijn achtergrond brengt Theo veel ervaring mee waarmee onze corporatie en onze bewoners hun voordeel doen. Hij startte zijn carrière bij de politie (“ik ben nog wijkagent in de Kruidenbuurt geweest!”), vervolgde zijn loopbaan binnen het gemeentelijk woonbedrijf, bekleedde diverse functies bij de gemeentelijke sociale dienst. Hij was directeur van Ergon en de Atlant Groep in Helmond ontwikkelde zich onder zijn leiding tot een voorbeeldbedrijf voor heel Nederland. Vanaf 2013 verzorgt Theo vanuit zijn eigen bedrijf interim-opdrachten voor zowel de publieke als private sector. “Bij Trudo komt alles bij elkaar. Een organisatie voor mensen met een kleine beurs, die vaak een uitkering hebben en afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning. Daar ligt mijn hart, daar maak ik mij sterk voor.”

Corporatie als aanjager

De belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren? “Naast verduurzaming van het woningbezit is betaalbaarheid voor bewoners het belangrijkste aandachtspunt. Door slimme technische oplossingen kunnen we de huren laag en het wonen betaalbaar houden. Maar je zou je óók kunnen richten op de inkomsten van bewoners. Bijvoorbeeld door partijen bij elkaar te brengen om bewoners die dat willen, een verhoogde kans op een baan te bieden. Door de gewijzigde Woningwet mag een corporatie daarbij geen uitvoerende rol meer vervullen; we moeten ons immers beperken tot onze kerntaak. Maar we kunnen wel aanjager zijn en partners met elkaar verbinden. Samenwerking, co-creatie en nieuwe innovatieve concepten zijn wat mij betreft dan ook belangrijke thema’s die we vanuit onze missie supporting people uitvoeren.”