Resultaten
wo 11 jul 2018

Conferentie '10 jaar Buurtonderneming Woensel-West' goed bezocht

Op dinsdag 26 juni waren in het Spilcentrum meer dan 50 geïnteresseerde Woenselwestenaren en mensen die in de wijk werken aanwezig voor een conferentie over de Buurtonderneming Woensel-West. De BOWW, een initiatief van de gemeente Eindhoven en woningcorporatie Sint Trudo, bestaat namelijk bijna tien jaar.

Een goed moment om het afgelopen decennium te evalueren. Hiervoor is onafhankelijk adviesbureau AEF ingehuurd. De wijkconferentie is onderdeel van hun onderzoek, waarin ze een aantal vragen trachten te beantwoorden. Is het bijvoorbeeld gelukt om de veiligheid in de wijk te verbeteren, het imago op te poetsen en gelijke kansen te creëren voor de bewoners? Het eindrapport verschijnt in september, met daarin ook een advies richting Sint Trudo en de gemeente over hoe nu verder te gaan met de BOWW. De voorlopige conclusie van de aanwezigen: er is enorm veel verbeterd de afgelopen jaren, maar we zijn er nog zeker niet…

Positieve vibe

Issanka van de Paal-Argyrakis, directeur van de BOWW, is erg tevreden over de conferentie: “Er hing een fijne positieve vibe. We zijn sowieso ook trots op wat er allemaal aangepakt is, en hoeveel mensen deelnemen aan en vrijwilligerswerk doen bij onze activiteiten.” Toch gaven de aanwezigen aan dat ze graag nog een verbreding zien van de activiteiten voor zowel kinderen als zorgbewoners. Momenteel faciliteert de BOWW reeds partijen als Werkplaats Financiën XL en GGZE, om ook echt ín de wijk aanwezig te zijn, en dat werkt. Aanwezigen vroegen zich ook af waarom deze manier van samenwerking niet op andere plekken in de stad wordt ingezet. “Natuurlijk heeft iedere wijk andere problematiek, maar onze opzet: het faciliteren van partijen die echt tussen de mensen ondersteuning kunnen bieden, die kan overal toegepast worden,” aldus Issanka. Ze noemt ook de voorbeeldfunctie van de Buurtonderneming: “Kijk hoe de ervaring die hier is opgedaan ook kan worden ingezet in andere wijken. Zo’n betrokken hands-on aanpak werkt opvallend goed. Bij de onlangs neergestreken Werkplaats Financiën XL was het vanaf dag één druk, wat opmerkelijk is, omdat er vaak veel schaamte rond dat onderwerp hangt.” Het voordeel van de BOWW is dan ook dat ze verschillende partijen in de wijk kan organiseren rondom een aanpak, dit ook faciliteert én zeer laagdrempelig maakt voor bewoners.

Antiek kopje of duralex?

AEF heeft voor haar evaluatieonderzoek de ontwikkelingen in de wijk geanalyseerd aan de hand van ‘harde’ cijfers en diverse diepte-interviews met belanghebbenden. Tijdens de wijkconferentie konden bewoners zelf vertellen hoe zij het werk van de BOWW ervaren hebben, en wat zij als vervolgstappen wensen. Hierin werd een vergelijking gemaakt met drinkgerei. Is Woensel-West een mooi antiek kopje dat je moet koesteren, of een onbreekbaar duralex-glas dat je zomaar los kunt laten? De aanwezigen waren vrij eenstemmig in hun oordeel: Woensel-West is een mooi antiek kopje dat inmiddels heel hip is en veelvuldig gebruikt wordt. Maar dat werd wel direct gekoppeld aan de vrees, dat het kopje nu niet ineens losgelaten moet worden. Issanka: “Het gaat nu goed in de wijk. Veel van die grijze schemergebieden waar criminaliteit plaatsvond zijn blootgelegd, en daardoor is de leefbaarheid enorm vergroot. Het Kansen voor Kinderen-programma kent mooie resultaten en heeft als effect een trotse nieuwe generatie die opgroeit in Woensel-West. Bewoners zijn over het algemeen ook erg tevreden met de wijkaanpak en de dingen die we organiseren, maar geven ook aan dat professionele aansturing hierbij voorlopig wel nodig blijft.