Resultaten
ma 23 dec 2019

Trudo werft 2 leden voor haar raad van commissarissen

Wij zoeken twee nieuwe leden voor onze Raad van Commissarissen. Lees hieronder meer over onze organisatie en de vacatures. 

Trudo is een woningcorporatie met overwegend bezit in de gemeente Eindhoven. Vanuit de missie Supporting People ondersteunt Trudo mensen om te kunnen stijgen op de sociale (woon)ladder. Kernwaarden van Trudo zijn lef, ondernemen en verbinden. Trudo is een financieel gezonde woningcorporatie, heeft een hoog ambitieniveau en legt van nature de lat hoog. Trudo onderscheidt zich door een enorm bouwvolume, speciale dienstverlening voor bijzondere klanten, maar ook door ons zelf ontwikkelde Slimmer Kopen® product.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Trudo. De RvC fungeert als klankbord en adviseur van het bestuur. De Raad streeft naar een pluriforme samenstelling en bestaat nu uit vijf personen. Elke commissaris is benoemd voor een periode van vier jaar, waarna herbenoeming mogelijk is. De huidige 2 vacatures ontstaan door het verstrijken van de zittingsperiode van 2 zittende leden van de RvC.

Basisprofiel leden RvC

Voor alle kandidaten geldt het volgende ‘basisprofiel’:

 • Affiniteit hebben met sociale woningbouw en de primaire doelgroep van Trudo.
 • Enthousiasme voor de missie en visie van Trudo (www.trudo.nl).
 • Op een onafhankelijke manier kunnen meedenken en toezicht kunnen houden. Begrip van de taken van een RvC en de verhouding met het bestuur.
 • De RvC zoekt mensen die in meerdere rollen relevante ervaring hebben. Die tijd hebben en die graag investeren in het goed uitvoeren van een toezichthoudende functie. Die op een positieve manier de bijbehorende verantwoordelijkheid oppakken. Natuurlijk is integriteit daarbij noodzakelijk. Hier zal door de AW ook op getoetst worden.
 • Geen lid van een gemeenteraad, Provinciale Staten, college van B&W of Gedeputeerde Staten in het werkgebied van de corporatie;
 • Niet in dienst van, of lid van het bestuur van een in het belang van de huurders werkzame organisatie of bewonerscommissie, dan wel een actieve rol daar in;

Specifieke competenties

Verdeeld over de twee te werven commissarissen zoeken we de volgende specifieke competenties:

 • Kennis van de lokale Brainport-economie;
 • Inzicht in (werking van) sociaal vastgoed organisaties;
 • Kennis van stakeholdermanagement;
 • Diepgaande kennis van algemene verslaggeving- en accountantsregels;
 • Begrip van financiële ratio’s;
 • Ervaring met risicomanagement;
 • Kennis van de financieringsmethodieken.

Vergoeding

De leden van de RvC ontvangen een bezoldiging die is gerelateerd aan de honoreringscode RvC, opgesteld door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties.

Solliciteren

Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 27 januari 2020 per email via TvGrunsven@trudo.nl o.v.v. ’Werving RvC’. De eerste gespreksronde staat gepland 4 maart 2020.

Vacaturetekst in pdf-formaat