Resultaten
ma 02 jul 2018

Sint Trudo en Klantenplatform stimuleren zeggenschap

Ruim 60 huurders en Slimme Kopers meldden zich op dinsdagavond 12 juni als mogelijke geïnteresseerden voor de Denktank. Via dit gezamenlijke initiatief hopen Sint Trudo en het Klantenplatform nog meer klanten te betrekken bij adviezen en besluiten, keuzes en instemmingen.  

Power to the People. Zo luidt het motto van Sint Trudo. Huurders kunnen van oudsher meedenken, meepraten en meebeslissen via bewonersorganisaties. “Die bewonersorganisaties bestaan op buurt- of complexniveau en praten vooral mee over zaken die met leefbaarheid te maken hebben,” legt Marcel van Loon uit. Marcel is voorzitter van het Klantenplatform, het overkoepelende zeggenschapsorgaan van Sint Trudo. “Als Klantenplatform adviseren wij de corporatie breder, over beleidsmatige onderwerpen die de individuele buurten en complexen overstijgen. Over de koers van de corporatie bijvoorbeeld. Over het huurverhogingsbeleid. Dat soort zaken. Om ons werk goed te kunnen doen, hebben wij input nodig van onze achterban. Van zoveel mogelijk bewoners.”

Meepraten, meedenken

Wat dat laatste betreft knelt het een beetje. Steeds minder huurders lijken zich te willen organiseren via een bewonersorganisatie. Dat is overal in het land het geval; kwestie van tijdsgeest wellicht. Maar Sint Trudo én het Klantenplatform willen niettemin dat besluiten en adviezen door een zo breed mogelijke klantenafvaardiging worden onderschreven. Ook door ‘nieuwe’  klanten als Slimme Kopers, jonge lofthuurders en bijzondere klantgroepen. “Daarom hebben we samen het idee opgepakt om een Denktank in het leven te roepen,” gaat Marcel verder. “Een club van betrokken, uiteenlopende mensen die het belangrijk én leuk vinden om hun stem te laten horen. Die zijn er behoorlijk wat, zo blijkt uit de opkomst op onze eerste Denktank-infoavond. We hebben onze ideeën en plannen gepresenteerd en vervolgens kon iedereen een aantal onderwerpen noteren die hem of haar bezighouden. Die input gaan we nu analyseren en dat mondt dan uit in een Top 4 of 5. Daarover gaan we na de zomervakantie verder discussiëren. In kleinere werkgroepjes, zodat iedereen zich kan uitspreken over zaken die hem of haar het meest bezighouden.” Inderdaad, Power to the People.

Meedenken? Welkom!

Denktank-infoavond op 12 juni gemist? Mail je naam en adres naar denktank@trudo.nl en je ontvangt een uitnodiging voor een volgende bijeenkomst.