Resultaten
do 27 jun 2019

Jaarverslag 2018

Het Volkshuisvestingsverslag en de Jaarrekening van Sint Trudo van 2018 zijn op 26 juni door de Raad van Commissarissen vastgesteld.

Supporting People

2018 was voor Sint Trudo een jaar waarin we op veel fronten invulling hebben gegeven aan onze missie ‘Supporting People’. Het investeringsprogramma om nieuwe woningen te bouwen kwam goed op stoom en we verduurzaamden veel woningen. De besparing die dat oplevert komt overigens ten goede aan de huurders van de woningen zelf!

We hebben mooie projecten gerealiseerd om de leefbaarheid in buurten te vergroten en ook betaalbaarheid was een belangrijk speerpunt. In 2018 behoorden onze huren met een gemiddelde huurprijs van € 484,- tot de laagste van de regio. We verhuurden nieuwe woningen en verkochten 293 Slimmer Kopen Woningen® met een hoge klanttevredenheid. Ons jaarresultaat kwam uit op een positief bedrag van € 4,2 miljoen en we kijken trots terug op de prestaties van 2018!

Hier lees je het Volkshuisvestingsverslag en de Jaarrekening.

Benieuwd naar waar we nu mee bezig zijn?
Lees dan hier ons Jaarplan 2019  of het interview met directeur-bestuurder Theo van Kroonenburg over de nieuwe visie Supporting People: The Next Step.