Resultaten
Alles over de kapvergunning 

Wil je een boom in je tuin kappen, dan heb je altijd toestemming van ons nodig. Daarnaast heeft de gemeente Eindhoven ook duidelijke regels rond het kappen van bomen. Dus zelfs met onze toestemming kan het voorkomen dat je alsnog een kapvergunning moet aanvragen.
Trudo verleent alleen toestemming tot het kappen van een boom, als deze schade veroorzaakt aan de woning of een gevaar oplevert voor de omgeving.

Kappen en snoeien

Een goed bijgehouden tuin zorgt voor meer woongenot. Het bij- en onderhouden van je tuin is jouw verantwoordelijkheid als huurder. Je maait het gras, verwijdert onkruid en snoeit regelmatig heggen, struiken en ander groen. Je bent dus ook verantwoordelijk voor het onderhoud van eventuele bomen.

Kapvergunning nodig?

De gemeentelijke regels rondom het kappen van bomen zijn wat versoepeld. Meestal heb je geen kapvergunning meer nodig, al betekent dat niet dat je zomaar elke boom mag kappen. Op de groene kaart van de gemeente staat aangegeven welke bomen als waardevol zijn aangemerkt. Staat jouw boom op deze kaart als waardevol aangemerkt, dan moet je voor het kappen ervan  wél een kapvergunning aanvragen.

Het vergroenen van de stad is een belangrijk speerpunt van de gemeente Eindhoven. Daarom heeft de gemeente ook een aantal groene gebieden in de stad aangewezen op de groene kaart. Ligt jouw tuin in één van deze gebieden, dan heb je ook een vergunning nodig voor het kappen van bomen. Bekijk hier alle informatie over het kappen van bomen én de groene kaart van de gemeente Eindhoven. Overigens heb je voor kleine bomen – bomen waarvan de omtrek van de stam op 1,30m hoogte kleiner is dan 30cm is – helemaal geen kapvergunning nodig. 

Aanvragen kapvergunning

De eigenaar van de grond moet een kapvergunning aanvragen: dat zijn wij dus. We proberen het kappen van bomen zoveel mogelijk te vermijden, maar als er echt sprake is van overlast of een gevaarlijke situatie, dan zullen we eerst kijken of snoeien niet een oplossing biedt. Als dat niet zo is, dan kan Trudo jou een machtiging verlenen om zelf een kapvergunning aan te vragen. Hiervoor dien je een schriftelijk verzoek in bij ons, gebruik hiervoor het formulier 'Kapvergunning aanvragen'. Na ontvangst van de machtiging dien je dan de kapvergunningsaanvraag schriftelijk bij de gemeente in.

Overlast door bomen

Bomen kunnen ook overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld als de boom schade aan je woning veroorzaakt of een dreigend gevaar vormt. Of als de boom te groot is in verhouding tot de tuin, te dicht op je woning staat of de lichtinval belemmert. Hoe groot deze overlast is, zal door onze medewerker Klanten worden beoordeeld. Een beetje hinder door bloesem, bladeren, vruchten, wat vallende takken of doorbuigen bij harde wind rekenen we niet tot overlast.