Aanvragen opplussen

Wilt u dit formulier liever printen en invullen? Download het formulier dan als PDF

Uw gegevens:
Voorletter(s) + Naam: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Geboortedatum: *
Telefoonnummer: *
Gegevens aanvraag

Dit is mijn eerste aanvraag voor het Oppluspakket.

Per aanvraag worden voorzieningen aangebracht tot een maximum bedrag van 2.000 euro. Als de totale kosten voor het aanbrengen van de voorzieningen uit het Oppluspakket boven de € 1.000,- uit komen, dan vragen we een eigen bijdrage. Je betaalt dan zelf 10% van de totale kosten als eigen bijdrage, tot een maximum van € 200,-.

Opplusvoorzieningen: Bediening bovenraampjes
Tweede trapleuning
Overbrugging drempels bij voordeur
Overbrugging drempels bij achterdeur
Douchezitje
Seniorenslot
Douchekop met glijstang
Wandbeugel in badkamer
Verhoogde toiletpot
Verlaagde toiletpot
Wandbeugel bij toilet
Wil graag advies over de aan te brengen opplusvoorzieningen
Bevestiging
* verplichte velden