Aanvragen opplussen

Wilt u dit formulier liever printen en invullen? Download het formulier dan als PDF

Uw gegevens:
Voorletter(s) + Naam: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Geboortedatum: *
Telefoonnummer: *
Gegevens aanvraag

Dit is mijn eerste aanvraag voor het Oppluspakket.

Je kunt verschillende opplusvoorzieningen aanvragen. Elke opplusvoorziening ‘kost’ een aantal punten. Perhuurcontract kun je opplusvoorzieningen aanvragen ter waarde van 10 punten. Elke aanvraag voor eenopplusvoorziening bekijken we samen met jou. Soms is een bepaalde opplusvoorziening niet altijd mogelijk. Denk je dat 10 punten niet genoeg zijn omdat je meer of grotere aanpassingen denkt nodig te hebben, neemdan contact op met WIJeindhoven. In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning kunnen zijmisschien hulp bieden.

Opplusvoorzieningen: Bediening bovenraampjes, 1 punt
Per extra trapleuning, 1 punt
Overbrugging drempels bij voordeur, 1 punt
Overbrugging drempels bij achterdeur, 1 punt
Douchezitje vast, 3 punten
Seniorenslot, 2 punten
Douchekop met glijstang, 1 punt
Wandbeugel voor toilet of badkamer, 1 punt (per wandbeugel)
Opklapbare wandbeugel aan de muur, 1,5 punt
Opklapbare vloerbeugel, 2 punten
Verhoogde toiletpot, 3 punten
Verlaagde toiletpot, 3 punten
Verhoogde toilet/WC bril, 1 punt
Douchezitje los, 1 punt
Ik wil graag advies over de aan te brengen opplusvoorzieningen
Bevestiging
* verplichte velden