Overlastmelding

Gegevens melder overlast:
Voorletter(s) + Naam: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Telefoonnummer: *
E-mailadres:
Gegevens veroorzaker
Voorletter(s) + Naam: *
Adres: *
Melding overlast

Omschrijving overlast: *

Als u al eerdere klacht(en) heeft gemeld over deze bewoner(s), vult u dan hier in wanneer en wat de klachten waren.

Tijdstippen overlast: *

Heeft u contact gehad met politie, maatschappelijk werk, e.d.? Vul dan hier in met welke instanties u al over dit probleem contact hebt gehad.

Hiervan kunt u rapporten overleggen?

Ja Nee

Heeft u toen de overlast begon zelf gesproken met de overlastveroorzaker(s) om te proberen de overlast te beëindigen? Vul dan hier in wat er is besproken en eventueel afgesproken.

Met uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen. U dient in eerste instantie zelf te proberen de overlast te beeindigen. Zijn er ook omwonenden die overlast ondervinden van dezelfde personen en zijn zij ook bereid om een klacht in te dienen, adviseer hen dan om ook een overlastformulier in te vullen. Bent u bereid om samen met Trudo een gesprek met de overlastveroorzaker(s) aan te gaan? Indien de overlast zich regelmatig voordoet, raden wij u aan om stipt bij te houden op welke tijden en welke frequentie u overlast ondervindt. Mocht het zover komen dat instanties en u niets meer kunnen veranderen aan de overlast, dan hebben wij deze gegevens en informatie nodig voor een juridische procedure. Zonder deze gegevens kunnen wij zo'n procedure niet starten. Vul dit formulier zo zorgvuldig mogelijk in. Met dit formulier geeft u Trudo het recht om dit te gebruiken voor dossiervorming t.b.v. een eventueel juridisch traject.

Bevestiging
* verplichte velden