HOME > Ik zoek een woning > Nieuwbouw > Celsius Snellius

Plan Celsius

In de wijk Woensel West, rond het Celsiusplein, worden zo'n 400 oude woningen vervangen door nieuwe woningen. Het gebied wordt omsloten door de Stephensonstraat, Newtonstraat, Brugmanstraat, Celsiusstraat en de Jan van der Bildtstraat. Naast woningen zullen er ook goedkope bedrijfsruimten worden gerealiseerd. Het plan zal gefaseerd worden uitgevoerd.

Het ontwerp van de nieuwe wijk
Woensel West gaan we hip, levendig en kleurrijk maken. Het reeds gerealiseerde project Volta Galvani is ook met die insteek ontwikkeld, evenals het Gezellehuis en het Baken aan het begin van de Edisonstraat. De nieuwe buurt rondom het Celsiusplein borduurt voort op dezelfde insteek. Deze nieuwe buurt bestaat uit vier deelprojecten, maar het wordt één samenhangende nieuwe buurt van Woensel West. De Edisonstraat is de centrale as/straat in de nieuwe buurt. Het wordt een levendig hoofdstraat, waar wonen, bedrijvigheid, verblijven en ontmoeten samenkomen. Daarachter liggen rustige woonbuurten, verassend van karakter, een plek waar de bewoners zich thuis voelen. Het Celsiusplein is het levendige hart van de nieuwe buurt en heeft tevens betekenis voor de hele wijk. Door op het Celsiusplein een bijzondere inrichting te maken, gaan we dat nog eens benadrukken.

Fase 2: Celsius Snellius
De tweede fase, het gehele bouwblok rond het huidige Snelliushof, wordt in het najaar van 2017 gesloopt om plaats te maken voor een gloednieuw wijkje met een eigen karakter. Aan de Edisonstraat komt een groot bouwblok tegenover fase 1 met een spannende doorgang naar het nieuwe Snelliushof. Het nieuwe hof krijgt een groen karakter en wordt tegelijkertijd hip, levendig en kleurrijk net als de rest van de wijk. Het laat nog een tijdje op zich wachten voordat woningen hier bewoont kunnen worden. De planontwikkeling is aan de gang en de verwachting is dat er met de bouw gestart wordt in de zomer van 2018. Houdt de ontwikkeling hiervan in de gaten via onze website. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op onze Woensel West website.


Projectsoort
Stedelijke vernieuwing - nieuwbouw (huur)

Fase 2
Voorbereiding – verwachte start bouw zomer 2018 

Woningtype
129 grondgebonden woningen (±60-140 m2 BVO)

Partners
Hurks Bouw, RaInfra, Plan Ros, Tarra architectuur & stedebouw, Buro Lubbers

Documenten Plan Celsius