HOME > Ik zoek een woning > Nieuwbouw > Kruidenbuurt fase 4

De nieuwe Kruidenbuurt

Het ‘afmaken' van de Kruidenbuurt heeft enige tijd stil gelegen i.v.m. de crisis en nieuwe wet - en regelgeving die door de overheid aan corporaties werd opgelegd. Inmiddels heeft Sint Trudo zich aangepast aan deze veranderingen en gaan we in de Kruidenbuurt weer aan de slag!

Het plan
Inmiddels wordt er volop gebouwd in de Kruidenbuurt. Op het terrein tussen de Lavendellaan en Korianderstraat en tussen de Lavendellaan en de Heezerweg gaat Sint Trudo dezelfde woningen bouwen die al eerder in de Kruidenbuurt zijn gebouwd. Trudo realiseert hier aan de buitenranden 147 ruime gezinswoningen in de sociale huur. 

Ook voor de 3 midden blokken zijn plannen gemaakt! In het middengebied tussen de Lavendellaan en het Laurierplein worden woningen gebouwd waar kopers zelf een kavel en woning kunnen kiezen vanuit een woningcatalogus. Deze woningcatalogus is samengesteld in samenwerking met een aantal jonge architecten, een frisse blik dus! De woning kunnen de kopers naar eigen inzicht verder samenstellen en inhoud geven. Voor de woningen zal dezelfde baksteen gebruikt worden als in de rest van de buurt. Er hebben zich al diverse belangstellenden gemeld voor de uitgifte van de ongeveer 85 bouwkavels.

Heeft u nog vragen?
Kijk op www.dekruidenbuurt.nl voor alle informatie.