HOME > Ik zoek een woning > Huurwoning > Leegstandverhuur

Leegstandwoning huren? Zo werkt het!

Trudo verhuurt bepaalde woningen die in de toekomst gesloopt gaan worden, via een zogenaamd ‘leegstandcontract’. Dat doen we vooral wanneer de sloop langere tijd op zich laat wachten. Voor de veiligheid en leefbaarheid in een buurt is het immers beter dat een woning zo lang mogelijk bewoond wordt. Bovendien kunnen we mensen die op zoek zijn naar een betaalbare huurwoning, op deze manier vooruit helpen. Dat wil zeggen: tijdelijk, voor een periode van maximaal twee jaar, eventueel na jaarlijkse verlengingen tot maximaal vijf jaar.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor leegstandverhuur, geldt een aantal voorwaarden.

• We verhuren alleen aan één- of tweepersoonshuishoudens zonder kinderen.

• Je bent een starter op de woningmarkt en werkt of studeert bij voorkeur in de creatieve industrie.

• Je (gezamenlijke) inkomen is lager dan de Brusselnorm (in 2017: € 36.165,-)

• Je hebt in het verleden als huurder geen overlast veroorzaakt en staat niet op de Sancties & Kansen lijst van de gezamenlijke Eindhovense corporaties.

• De voorkeur gaat uit naar handige huurders die in staat en bereid zijn zelf wat te klussen. Trudo pleegt namelijk geen of nauwelijks onderhoud aan deze woningen, omdat ze gesloopt gaan worden. Reparaties en/of verbeteringen aan de woning kunnen helaas niet worden vergoed.

Spelregels
Ben je geïnteresseerd in een tijdelijke huurwoning met een leegstandcontract? We hanteren daarbij de volgende spelregels.

• Vul het inschrijfformulier in dat op de onderaan deze pagina genoemde datum online komt te staan onder "Formulieren". Voeg daar via de uploadfunctie een kopie van je legitimatiebewijs en een inkomensverklaring over 2016 van de Belastingdienst -of als je studeert een bewijs van studiefinanciering over 2017 bij. Vanaf heden mogen de kandidaten naast een bewijs van studiefinanciering alleen nog maar een inkomensverklaring van 2016 aanleveren. Het niet bijvoegen van deze documenten betekent dat je inschrijving niet in behandeling wordt genomen.

• Je kunt uitsluitend op de nieuwe inschrijflijst komen indien via het inschrijfformulier. Aanmeldingen via mail etc. worden niet in behandeling genomen.


• Wanneer je voldoet aan de eisen en er is ruimte op de lijst, plaatsen we je op de wachtlijst. Je ontvangt hiervan een bevestiging per mail.
Als je niet de gevraagde documenten meestuurt, dan wordt je inschrijving niet in behandeling genomen.

• Zodra een leegstandwoning vrijkomt, bieden we die aan degene die bovenaan de lijst staat. Weigert die kandidaat dat aanbod of reageert die kandidaat niet op de door Trudo aangegeven termijn, dan gaat deze van de lijst af en gaat de woning naar de volgende kandidaat. De kandidaat mag dan het 1e halfjaar niet opnieuw inschrijven voor een leegstandswoning. Trudo heeft te allen tijde het recht om de woning toe te wijzen aan iemand die niet op de lijst staat.

• Trudo heeft te allen tijde het recht om een kandidaat te weigeren. Een van onze medewerkers Klanten beoordeelt of je daadwerkelijk voor de aangeboden leegstandwoning in aanmerking komt.

• Je inschrijving dien je vier keer per jaar aan het einde van ieder kwartaal te actualiseren. Dit doe je door in de hieronder genoemde periodes een email te sturen naar leegstandverhuur@trudo.nl. Let op: alleen kandidaten die al op de lijst vermeld zijn kunnen hun inschrijving actualiseren.

Periode 1. tussen 24 en 31 maart
Periode 2. tussen 23 en 30 juni
Periode 3. tussen 23 en 30 september
Periode 4. tussen 17 december en 5 januari.

Alleen als je een mail verstuurt in de genoemde periode en je nog steeds aan de eisen voldoet, blijf je op de wachtlijst staan.

• Ontvangen we geen mail of stuur je de mail te laat (of te vroeg), dan wordt je van de wachtlijst afgevoerd. Je hebt wel het recht om je opnieuw in te schrijven.
 
• Op de eerste werkdag van januari, april, juli en oktober openen we de lijst. Zodra er twintig kandidaten op de lijst staan, sluit de lijst voor het lopende kwartaal.

Inschrijven
De leegstandlijst is op dit moment gesloten.