HOME > Over Sint Trudo > Vastgoed > markcomforme verkoop

Marktconforme verkoop

Bepaalde woningen bieden we te koop aan tegen marktconforme prijzen. Het gaat daarbij om woningen en/of complexen waarvan we definitief afscheid nemen. Anders dan bij Slimmer Kopen®, waarbij de woning uiteindelijk weer in onze portefeuille terugkeert.

In het verleden hebben we ruim 900 woningen aangewezen om marktconform te worden verkocht. Het gaat hierbij om woningen binnen de volgende drie categorieën.

Bestaande verkoopprojecten
Vóór de fusie in 1994 die het begin van Trudo betekende, is een aantal verkoopprojecten in gang gezet. Sommige daarvan lopen tot op heden door. Het meest bekende voorbeeld is de Bennekel.

Verkoop van verspreid liggend bezit
Vanuit overwegingen van doelmatig beheer en de geringe volkshuisvestelijke betekenis is besloten verspreid liggend bezit te verkopen.

Verkoop van woningen met verhoudingsgewijs hoge huren
Deze woningen zijn als huur- en als koopwoning niet toegankelijk voor de primaire doelgroep. Ook zou verhuurbaarheid op termijn een probleem kunnen gaan worden.

Deze marktconforme koopwoningen blijken vooral interessant voor tweepersoonshuishoudens in de leeftijd van 25 tot 35 jaar, met een inkomen vanaf €40.000,- . Maar ook voor jonge ouders met kinderen, die binnen dezelfde inkomensgroep vallen. Mensen die geïnteresseerd zijn in een betaalbare koopwoning in een goede buurt.