Huren

De klassieke taak van de corporatie is het verhuren van betaalbare woonruimte aan mensen met een bescheiden inkomen. Een taak waarvan Trudo zich onverminderd kwijt. Maar naast de sociale verhuur kennen we ook op beperkte schaal middeldure verhuur en verhuur aan instellingen uit het maatschappelijk middenveld.  

Sociale verhuur
Betaalbare woningen die we op de ‘ouderwetse manier’ verhuren, met een standaard huurcontract en de gebruikelijke rechten en plichten. Vanuit een gedifferentieerde portefeuille huurwoningen bedienen we zowel starters als gezinnen en senioren.

Enerzijds neemt de omvang van de portefeuille sociale huurwoningen af, doordat een groot deel bij mutatie onder Slimmer Kopen® label te koop wordt aangeboden. Anderzijds werken we hard aan uitbreiding met bijzondere typen huurwoningen, zoals lofts, atelierwoningen en condo’s.  

Verhuur bijzondere klanten
Woningen die we via een individueel contract aan bijzondere klanten verhuren, vallen in feite onder de reguliere, klassieke verhuur. Daarnaast verhuren we echter ook panden in hun geheel aan instellingen uit het maatschappelijk middenveld, waar zij vervolgens hun cliënten kunnen huisvesten.

Een van deze ‘projectpanden’ is zorghotel Anna, dat zich richt op cliënten die aan de rand van de samenleving zijn terechtgekomen en die veelal vanwege gezondheidsproblemen urgent geholpen moeten worden. Een ander projectpand is het Domushuis, dat we samen met het Leger des Heils in het centrum van Eindhoven realiseerden. Hier vinden 23 cliënten van het Leger des Heils een thuis. Mensen met uiteenlopende problemen; vaak verslavingsproblemen gecombineerd met psychiatrische problematiek. In het Domushuis hebben ze naast hun eigen kamer beschikking over twee gemeenschappelijke woonkamers, een leefkeuken en een kleinere keuken waar ze eventueel zelf kunnen koken. In het Domushuis is begeleiding, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Marktconforme verhuur
Naast sociale huurwoningen verhuren we ook woningen met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens. Het gaat daarbij om woningen in bijzondere woonmilieus, voor mensen die ‘anders’ willen wonen. In een loft in de Lichttoren bijvoorbeeld.