HOME > Over Sint Trudo > Vastgoed > bedrijfsmatig onroerend goed

bedrijfsmatig onroerend goed

Trudo verhuurt ook vastgoed met een niet-wonen functie. Om jonge, startende ondernemers op weg te helpen. Om voorzieningen te faciliteren waar een wijk om vraagt. Of om een aantrekkelijke levendige buurt met een komen en gaan van mensen te creëren.

Goedkope ateliers
Met name in Woensel-West en op Strijp-S verhuren we betaalbare ateliers aan jonge kunstenaars en ondernemers in de creatieve sector. Met een huurprijs van zo’n €35,- tot €95,- per vierkante meter ruim onder de marktprijs. Comfortabele ruimte van prima kwaliteit, die permanent beschikbaar blijft en die men met de zekerheid van een normaal contract huurt. Deze goedkope ateliers bevinden zich op een levendige, herkenbare, representatieve locatie. Verschillende voorzieningen (balie, vergaderruimte, presentatieruimte) kunnen worden gedeeld en zijn daardoor goedkoper.

Maatschappelijk vastgoed
Wanneer maatschappelijke organisaties een meerwaarde opleveren voor een buurt of stad, wil Trudo die graag met huisvesting faciliteren. Ook wanneer het gaat om maatschappelijke functies die zonder ondersteuning moeilijk rendabel te exploiteren zijn. Wij verhuren in dat geval huisvesting zonder winstoogmerk, aan organisaties zonder winstoogmerk, zoals bewonersorganisaties, zorginstellingen en de Ontdekfabriek.

Commercieel vastgoed
Trudo verhuurt ook bedrijfsruimte tegen marktprijs. In zeer beperkte mate, in de Lichttoren, de Kruidenbuurt en Woensel-West. Het gaat in dat geval om winkels, kantoren, sportvoorzieningen, prostitutiepanden, horecagelegenheden en andere accommodaties die een meerwaarde voor de buurt opleveren. Bijvoorbeeld doordat ze de leefbaarheid verbeteren (concentratie van prostitutiepanden) of doordat ze bijdragen aan een gewenst woonmilieu. De commerciële functies in de Lichttoren bijvoorbeeld.

Het moge duidelijk zijn dat we als maatschappelijk ondernemer zeer terughoudend zijn met het realiseren van commercieel vastgoed. We doen dat uitsluitend wanneer de gemeente ons daar in het belang van de stad om vraagt. Of op eigen initiatief, maar dan enkel met nadrukkelijke toestemming van het gemeentebestuur. In principe stoten we commercieel vastgoed af zodra de (her)ontwikkeling is afgerond en de locatie sterk genoeg is om continuïteit van de functie te waarborgen.