12 kleine wooneenheden voor skaeve huurders

Op bedrijventerrein het Croy in Eindhoven ontwikkelde Sint Trudo Skaeve Huse. In februari 2017 worden de eerste inwoners verwacht. Sint Trudo wil hiermee een bijdrage leveren aan het huisvesten van klanten die vanwege onaangepast gedrag niet meer in een reguliere woonomgeving kunnen wonen. Het betreft het realiseren van 12 kleine woningen.

Het project is in nauwe samenwerking met de gemeente ontwikkeld. Een samenwerking die ook in de beheerfase wordt voortgezet. Sint Trudo gaat de wooneenheden verhuren aan de beoogde klanten. Het beheer wordt samen met de gemeente georganiseerd met het inzetten van een beheerder.

De omgeving is bij de ontwikkeling betrokken. Met vertegenwoordigers van verschillende bewonersorganisaties zijn beheerafspraken gemaakt en vastgelegd in een beheerovereenkomst. Een aantal ondernemers hebben hun bezwaren kenbaar gemaakt met het indienen van zienswijzen bij het inmiddels uitgewerkte bestemmingsplan.

Samen met de beheergroep zijn uitgangspunten voor het te ontwikkelen plan besproken, die zijn uitgewerkt naar een Voorlopig Ontwerp. Dit Voorlopige Ontwerp heeft uiteindelijk geleid tot de bouw van kleine, goed te beheren, vrijstaande wooneenheden. Kleurrijke, frisse en degelijke wooneenheden van circa 35 m2 groot.

Projectsoort: Wonen voor Bijzondere Klanten
Fase: Definitief Ontwerp
Type: Huisvesting Bijzondere Klanten
Oppervlakte: 12 wooneenheden van ieder 35 m2 BVO
Opdrachtgever: Trudo, Bijzondere Klanten
Projectontwikkeling: Sint Trudo
Ontwerp: Studio Elmo Vermijs
Projectarchitect: V architecten