HOME > Over Sint Trudo > Programma > 8. Ondersteunen vluchtelingen

Ondersteunen vluchtelingen

Trudo werkt zoals gezegd aan diversificatie. Onderdeel daarvan is ook het gespreid huisvesten van vluchtelingen. We zijn van mening dat deze vorm van menging alleen succesvol kan zijn wanneer er sprake is van integratie door deze vluchtelingen. Trudo en haar klanten gaan hen daarbij helpen.

Trudo gaat een systeem opzetten waarbij klanten in ruil voor € 100,- huurkorting per maand, vluchtelingen 10 uur per maand gaan helpen bij hun integratie. Het gaat daarbij enerzijds om integratie in het complex (hoe gaan bewoners met elkaar om, maar ook praktische zaken als wanneer wordt de groenbak geleegd) en om de integratie in de Nederlandse samenleving. Denk daarbij aan taal, onderwijs, werk, zorg en vrije tijd. De klanten van Trudo hebben in dit verband een verbindende rol tussen de vluchteling en de instanties. Ze zijn immers niet zelf de politieagent, verpleegkundige of onderwijzer. De klanten die een vluchteling ondersteunen zullen daarbij uiteraard door Trudo worden gefaciliteerd.