HOME > Over Sint Trudo > Programma > 7. Werken aan diversificatie

Werken aan diversificatie

Met als doel scheefheid te voorkomen moeten corporaties 95% van de huurders die recht hebben op huurtoeslag huisvesten in een woning onder de aftoppingsgrens. Daarnaast moeten corporaties 80% van hun woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen onder de € 35.739,- Tegelijkertijd hebben de corporaties de mogelijkheden om zittende huurders met een inkomen boven die € 34.678,- een huurverhoging op te leggen van maar liefst 2,6 tot 4,6 %. Trudo is van mening dat onvoldoende stil wordt gestaan bij de mogelijk desastreuse gevolgen van dit beleid.

Het kan op den duur namelijk gaan leiden tot concentraties van mensen aan de onderkant. Vanuit de hele wereld zijn er voorbeelden te noemen die laten zien wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. We noemen de Banlieue rondom Parijs, Molenbeek in Brussel en Sandtown-Winchester in Baltimore. Wonen in een buurt met concentraties van mensen met achterstanden is fnuikend voor het perspectief van haar bewoners, met name dat van kinderen. ‘Being poor is bad, being poor in a poor neighbourhood is worse’.

Trudo maakt daarom andere keuzes. Trudo werkt aan diversificatie in haar buurten en complexen. Door in de afgelopen 15 jaar al ruim 3.300 huurwoningen om te zetten in Slimmer Kopen®, zorgt Trudo voor menging binnen haar complexen. Slimme Kopers zijn over het algemeen relatief jong (gemiddelde leeftijd is 31 jaar) en hebben per definitie een baan, anders komen ze niet in aanmerking voor een hypotheek. Met Slimmer Kopen® zorgt Trudo dus voor een, in onze ogen, gezonde menging van huurders en kopers, menging van inkomens, menging van leeftijden etc. Daarnaast zorgt Trudo ook voor diversificatie door haar bijzondere klanten (bewoners die alleen kunnen wonen in combinatie met een bepaalde vorm van hulp, zorg of ondersteuning, denk aan vluchtelingen, dak- en thuislozen, ex-psychiatrisch patiënten, ex-gedetineerden) over het gehele woningbezit te verspreiden. Op dit moment wonen er zo’n 800 bijzondere klanten bij Trudo.