HOME > Over Sint Trudo > Programma > 5. Verduurzaming

Verduurzaming

Trudo gaat werk maken van verduurzaming. In 7 jaar zal Trudo haar bestaande voorraad verduurzamen naar energielabel A,B of C. Dit zullen we met name doen door verduurzamingsmaatregelen te koppelen aan planmatig onderhoud. We hebben de keuze gemaakt om daar geen extra huurverhoging voor te vragen.

Slecht geïsoleerde woningen die we via Slimmer Kopen verkopen en dus niet meelopen in ons planmatig onderhoudsprogramma, isoleren we voordat ze te koop worden aangeboden.

Omdat we onze ambitie om te besparen op energielasten nog verder willen verhogen onderzoeken we de mogelijkheden om woningen bij mutatie extra, tot het niveau ‘energie neutraal’, te verduurzamen. Onze ambitie is om onze woningen uiteindelijk energieleverend in plaats van energieverbruikend te maken. Oplossingen daarvoor moeten vooral op installatiegebied worden gezocht. Vooruitlopend daarop heeft Sint Trudo proefprojecten in uitvoering en op stapel staan waarin verschillende energieconcepten op haalbaarheid, kwaliteit en comfort voor de bewoner over een langere periode worden getoetst en gevolgd.

In 2016 is een pilot gestart waarin we woningen bij mutatie verduurzamen tot het niveau ‘energie neutraal’.