HOME > Over Sint Trudo > Programma > 2. Sint Trudo

Sint Trudo

Namen van organisaties worden, vooral na fusies, steeds anoniemer. Ze hebben vaak geen enkele betekenis meer en geen verbinding met het verleden, waardoor er in tegenstelling tot bij opa en oma vaak geen verhalen of anekdotes zijn.

Trudo heet vanaf 13 juni 2016 weer Sint Trudo. Daarmee is de onderbreking in onze eigen historie weer hersteld. Sint Trudo was een katholieke woningcorporatie die 100 jaar geleden is ontstaan als reactie op de expansiedrift van Phillips. De eerste RvC bestond uit de pastoor, het hoofd van de school en de burgemeester van Strijp, dat toen nog een zelfstandige gemeente was. Sint Trudo is een naam die iets voorstelt, een naam met een historie van 100 jaar.

De toevoeging van Sint aan Trudo heeft tot gevolg dat Trudo een nieuwe huisstijl moet krijgen. De typografie van de huisstijl blijft gelijk, evenals onze pay-off ‘Supporting People’, maar we zijn op zoek naar creatieve ideeën voor de toevoeging van Sint. Daarvoor schrijft Trudo een prijsvraag uit. De inzending zullen worden beoordeeld door een jury. De winnaar ontvangt € 5000,- en de toezegging dat hij of zij wordt betrokken in het implementatietraject onder leiding van Scherpontwerp.