HOME > Over Sint Trudo > Programma > 9. Power to the people

Power to the people

Al aan het einde van de jaren ’90 heeft Trudo uitgebreide klantenpanels georganiseerd om te achterhalen wat in de ogen van klanten de belangrijkste voordelen van een koopwoning ten opzichte van een huurwoning zijn. Dat bleken profijt, zekerheid en keuzevrijheid te zijn.

Met Slimmer Kopen® heeft Trudo destijds een product ontwikkeld dat is afgestemd op die kenmerken. We bieden kopers profijt doordat ze kunnen profiteren van hypotheekrenteaftrek. We bieden hen zekerheid over de woonlasten omdat ze zelf met hun hypotheekverstrekker afspraken kunnen maken over het vastzetten van de rente. En last but not least, we bieden hen optimale keuzevrijheid omdat ze de volledige zeggenschap over de woning hebben. We hebben zoals gezegd al ruim 3.300 huurwoningen omgezet in Slimmer Kopen® en daarmee evenzoveel klanten volledige zeggenschap over hun woning gegeven.

Op complexniveau hebben kopers van een appartement zeggenschap over hun complex in de Vereniging van Eigenaren (VVE). In overleg met het Klantenplatform neemt Trudo de volgende stap in het vergroten van zeggenschap van haar klanten door huurders van appartementen, binnen een nader gedefinieerd speelveld, het mandaat te geven om namens Trudo zitting te nemen in de VVE’s. Hiermee bouwen we de ruim 100 VVE’s in het bezit van Trudo feitelijk om in wooncoöperaties en vergroten we de zeggenschap van huurders op complexniveau. Het over dragen van steeds meer zeggenschap aan de klant heeft tot gevolg dat Trudo, geheel in lijn van onze focus op Supporting People, vooral een ondersteunende rol krijgt.