HOME > Over Sint Trudo > Programma > 10. Netwerkcorporatie

Netwerkcorporatie

Trudo wil haar hele netwerk inzetten bij Supporting People. Zo denken we onze ambities niet alleen beter, maar ook efficiënter te kunnen realiseren.

Trudo ontwikkelt zich dan ook in rap tempo richting een netwerkcorporatie. Dat betekent onder andere dat Trudo uitvoeringstaken op afstand organiseert. Zo hebben we bijvoorbeeld de verkoop van woningen uitbesteed aan Trudo VB&T, de huurincasso aan Corp Support en de ontwikkeling en bouw van een project als de Locomotiefstraat aan Volker Wessels. Het gevolg van deze beweging is dat de Trudo organisatie steeds kleiner in omvang wordt.

In 2012 waren er nog 85 fte’s in dienst en werkzaam voor Trudo. Nu zijn er dat nog 36,5. De kleiner wordende Trudo-organisatie gaat zich steeds meer toeleggen op professioneel opdrachtgeverschap richting de partijen in het netwerk van Trudo die de uitvoering verzorgen.