HOME > Over Sint Trudo > Programma > 4. Mega investeringsplan

Mega investeringsplan: € 430 miljoen

In de komende 5 jaar zal Trudo zo’n € 430 miljoen gaan investeren in nieuwbouw. In totaal zullen we in die periode 1.984 nieuwe eenheden realiseren, waaronder 1.756 nieuwe sociale huurwoningen. De onderliggende projecten zijn onder te verdelen in een aantal clusters: Kleine sloop-nieuwbouwlocaties (o.a. project Locomotiefstraat), Stedelijke vernieuwing (Kruidenbuurt en Woensel West), Transformatie (Strijp S, Vredeoord en Eikenburg) en Overige (o.a. project Skaeve Huse).

Van de totale investering betreft 92,5% zogenaamde DAEB . Van alle nieuwe sociale huurwoningen zal minimaal 80% een huurprijs hebben onder de aftoppingsgrens*,** en energie neutraal zijn. De benodigde grondposities voor de realisatie van het investeringsprogramma zijn allemaal al in eigendom van Trudo. De archetypes voor de te bouwen woningen zijn reeds ontwikkeld.

Eén van deze archetypen is de Condo. Dat is een relatief klein (50m2) stedelijk woningtype. Voor dit woningtype schrijven we een prijsvraag uit. Het beste idee voor een optimale inrichting van de beperkte ruimte in dit woningtype, wint € 5000,-. Inzendingen worden door een jury beoordeeld. Meer info vindt je op www.condoprijsvraag.nl

* Aftoppingsgrens is € 592,55
** Exclusief een eventuele energieprestatievergoeding.