HOME > Over Sint Trudo > Programma > 6. Betaalbaarheid prioriteit

Betaalbaarheid prioriteit

Uit de laatste benchmark van Aedes over het jaar 2014 bleek dat de gemiddelde huur van Trudo met € 417,- maar liefst € 80,- lager ligt dan het landelijke gemiddelde.

Ook in de regio is Trudo de corporatie met gemiddeld de laagste huur. Van het bezit van Trudo behoort 27,4% tot de categorie goedkoop. Landelijk ligt dit percentage op 14,8%. Door de volgende maatregelen, die tot stand gekomen zijn in overleg met het Klantenplatform, kunnen we onze huurders garanderen dat ze in de komende vijf jaar niet geconfronteerd worden met fors hogere woonlasten*:

• In ruil voor betaling van de huur via automatische incasso, verhoogt Trudo de komende vijf jaren de huur voor elke huurder (maximaal) met inflatie;

• Trudo rekent geen huurverhoging voor verduurzamingsmaatregelen gekoppeld aan planmatig onderhoud;

• In navolging van de eengezinswoningen schaft Trudo met ingang van 1 januari 2017 ook bij appartementencomplexen de doorberekening van vastgoed gerelateerde servicekosten af**.

Niet alleen voor onze zittende huurders houden we onze huren betaalbaar. Minimaal 80% van de nieuwe woningen die we de komende 5 jaar gaan realiseren zal een huur onder de aftoppingsgrens hebben. Naast de laagste huren heeft Trudo door Slimmer Kopen® en de korting die we daarbij geven, ook de laagste koopprijzen van de regio (gemiddeld circa € 115.000).

* Dit geldt alleen als het beleid van de Rijksoverheid op het terrein van huren,huurtoeslag en passend toewijzen ongewijzigd blijft.
** Voorwaarde is wel dat elke huurder in een complex een volmacht afgeeft.