HOME > Over Sint Trudo > Programma

Het 10 puntenplan voor 2016–2020

Op 13 juni 2016 bestaat Trudo 100 jaar. Een mooi moment om een nieuw innovatief programma te presenteren.

Met dit programma geeft Trudo de komende jaren invulling aan Supporting People. We houden namelijk vast aan onze keuze uit 2011 om het ondersteunen van mensen centraal te stellen in onze activiteiten. Het programma is het resultaat van debatten met stakeholders en van overleg met het Klantenplatform in het kader van de nieuwe visie van Trudo.


Wat doen opa’s of oma’s als ze 100 jaar oud worden? Precies! Herinneringen ophalen en anekdotes vertellen. Organisaties, instellingen en bedrijven die 100 jaar worden doen dat zelden. Trudo wel! Lees meer...


Namen van organisaties worden, vooral na fusies, steeds anoniemer. Ze hebben vaak geen enkele betekenis meer en geen verbinding met het verleden, waardoor er in tegenstelling tot bij opa en oma vaak geen verhalen of anekdotes zijn. Lees meer...


De belangrijkste strategische keuze die Trudo ooit maakte, stamt al uit 1997. Toen maakte we de keuze dat we niet groter of beter wilden worden, maar vooral anders. Die keuze heeft in de loop der jaren geleid tot verschillende innovatieve producten (zoals Slimmer Kopen®), projecten (zoals De Lichttoren en Strijp S), processen en initiatieven (zoals het Kidsproject in Woensel West). Lees meer...


In de komende 5 jaar zal Trudo zo'n € 430 miljoen gaan investeren in nieuwbouw. In totaal zullen we in die periode 1.984 nieuwe eenheden realiseren, waaronder 1.756 nieuwe sociale huurwoningen. De onderliggende projecten zijn onder te verdelen in een aantal clusters: Kleine sloop-nieuwbouwlocaties (o.a. project Locomotiefstraat), Stedelijke vernieuwing (Kruidenbuurt en Woensel West), Transformatie (Strijp S, Vredeoord en Eikenburg) en Overige (o.a. project Skaeve Huse). Lees meer...


Trudo gaat werk maken van verduurzaming. In 7 jaar zal Trudo haar bestaande voorraad verduurzamen naar energielabel A,B of C. Dit zullen we met name doen door verduurzamingsmaatregelen te koppelen aan planmatig onderhoud. We hebben de keuze gemaakt om daar geen extra huurverhoging voor te vragen. Lees meer...


Uit de laatste benchmark van Aedes over het jaar 2014 bleek dat de gemiddelde huur van Trudo met € 417,- maar liefst € 80,- lager ligt dan het landelijke gemiddelde. Lees meer...


Met als doel scheefheid te voorkomen moeten corporaties 95% van de huurders die recht hebben op huurtoeslag huisvesten in een woning onder de aftoppingsgrens. Daarnaast moeten corporaties 80% van hun woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen onder de € 35.739,- Tegelijkertijd hebben de corporaties de mogelijkheden om zittende huurders met een inkomen boven die € 34.678,- een huurverhoging op te leggen van maar liefst 2,6 tot 4,6 %. Trudo is van mening dat onvoldoende stil wordt gestaan bij de mogelijk desastreuse gevolgen van dit beleid. Lees meer...


Trudo werkt zoals gezegd aan diversificatie. Onderdeel daarvan is ook het gespreid huisvesten van vluchtelingen. We zijn van mening dat deze vorm van menging alleen succesvol kan zijn wanneer er sprake is van integratie door deze vluchtelingen. Trudo en haar klanten gaan hen daarbij helpen. Lees meer...


Al aan het einde van de jaren '90 heeft Trudo uitgebreide klantenpanels georganiseerd om te achterhalen wat in de ogen van klanten de belangrijkste voordelen van een koopwoning ten opzichte van een huurwoning zijn. Dat bleken profijt, zekerheid en keuzevrijheid te zijn. Lees meer...


Trudo wil haar hele netwerk inzetten bij Supporting People. Zo denken we onze ambities niet alleen beter, maar ook efficiënter te kunnen realiseren. Lees meer...