verkoop

Huishoudens met een bescheiden inkomen huisvest je als corporatie in sociale huurwoningen. Vele decennia gold dit als vanzelfsprekend uitgangspunt. In het midden van de jaren ’90 begon Trudo echter vraagtekens te plaatsen bij deze vanzelfsprekendheid. Een sociale huurwoning was wellicht een voor de hand liggende keuze ten tijde van het industriële tijdperk. Maar was dat nog steeds een passende optie, in een tijd waarin mensen gewoon ‘baas in eigen huis’ moeten kunnen zijn?

Baas in eigen huis
Waar andere corporaties ervoor kiezen om hun klanten te bedienen met meer kwaliteit tegen een hogere prijs, kiest Sint Trudo voor een andere weg. Wij vinden dat mensen gewoon zelfstandig moeten kunnen beschikken over hun eigen woning.

Slimmer Kopen®
Sint Trudo wil zich onderscheiden door woningen uit zijn voorraad met korting te verkopen. We ontwikkelden daartoe diverse experimentele producten, die uiteindelijk in 2001 resulteerden in Slimmer Kopen®. Een product dat bijzonder succesvol is en ook in tijden van recessie goed blijft scoren. Niet in de laatste plaats door het feit dat wij als corporatie in principe altijd gebruik maken van ons terugkooprecht. Wie zijn Slimmer Kopen® woning wil verkopen, weet dat dat binnen enkele weken is geregeld. 

Uiteraard blijven we woningen verhuren aan klantgroepen die ondanks korting niet kunnen of willen kopen, maar we zien kopen met korting als een basisproduct van onze corporatie. Een belangrijk tandrad in de emancipatiemachine van Sint Trudo, dat leidt tot betere perspectieven voor de individuele klant. En meer; de instroom van gemiddeld kansrijkere Slimme Kopers leidt aantoonbaar tot een verbetering van de leefbaarheid in de buurt.

- Vanaf de introductie in 2001 zijn 2.800 Slimmer Kopen® woningen verkocht
- In 2011 werden 401 Slimmer Kopen® woningen verkocht
- Van de huurders vindt 50% dat Slimmer Kopen® goed is voor de buurt. In wijken waar de leefbaarheid extra aandacht verdient, geven huurders massaal aan dat de leefbaarheid de afgelopen jaren door Slimmer Kopen® is verbeterd. In de Bennekel is zelfs 70% van de huurders die mening toegedaan.