uitbreiding

Naast vervanging van delen van de woningvoorraad is ook uitbreiding van onze voorraad aan de orde. Die uitbreiding is geen doel op zich; onze portefeuille hoeft niet per se in omvang toe te nemen. Wat wel een doel is, is dat we aan onze portefeuille zoveel mogelijk Pareltjes willen toevoegen, zowel in de stad als in de regio.

Differentiatie
Uitbreiding van de woningvoorraad – waarbij we ons voor een belangrijk deel focussen op starters – zoeken we zowel in hoogstedelijke, als groenstedelijke en dorpse milieus. Voorbeelden daarvan zijn respectievelijk de lofts in de Lichttoren in het hart van Eindhoven, de nog te realiseren wijk Vredeoord op het voormalige Philips-complex aan de Boschdijk en onze bijdrage aan de bijzondere, duurzame wijk de Rijtse Vennen in Deurne. In al deze woonmilieus proberen we nieuwe woningtypologieën aan te bieden. Behalve woningen voegen we aan onze portefeuille ook goedkope bedrijfsruimte toe voor startende ondernemers, in het bijzonder in de creatieve en culturele sector.

Co-creatie als uitgangspunt  
De tijd dat corporaties via een opgelegd woningaanbod bepalen waar en hoe mensen moeten wonen, is definitief voorbij. Sint Trudo heeft al lang gebroken met deze bevoogdende houding en biedt klanten door middel van co-creatie de mogelijkheid zelf invulling te geven aan hun woon- en leefomgeving. We nodigen hen uit mee te denken en praten over de inrichting van een nieuwe wijk, over de indeling van woningen, over onderhoud, prijzen en contractvormen. Maar ook in de fase die daaraan vooraf gaat – in het ontwikkelingsproces van buurt en woning – willen we mensen zoveel mogelijk invloed geven door middel van co-design.      

Wij ondersteunen projecten waarbij klanten zelf het initiatief nemen en bereid zijn zelf te investeren, in tijd en in geld. We kunnen hen helpen een geschikte locatie te vinden. We kunnen een project misschien financieel haalbaar maken door Slimmer Kopen® woningen in het plan te realiseren of door de woningen te gaan verhuren. Bij een CPO-project (collectief particulier opdrachtgeverschap) kunnen we als financieel vangnet fungeren, voor het geval er deelnemers zouden afvallen. En niet het minst belangrijk: we kunnen onze kennis en ervaring op het gebied van projectontwikkeling inbrengen.

Versterking beeldkwaliteit
Sint Trudo gaat voor opvallende projecten die van zich doen spreken. Voor architectonische en stedenbouwkundige pareltjes. Eindhoven is niet de stad van de meest imposante architectuur en kan wel een versterking van haar beeldkwaliteit gebruiken. Sint Trudo draagt daar graag zijn steentje aan bij. Vrijwel elke keer wordt een van onze projecten genomineerd voor de tweejaarlijkse Dirk Roosenburgprijs, de prestigieuze architectuurprijs van de stad Eindhoven. In 2007 ontving de Kruidenbuurt een eervolle vermelding, in 2009 werd De Lichttoren met de titel bekroond. Een traditie waaraan we graag willen vasthouden.

Duurzaamheid
Als het gaat om energieprestaties van nieuw te ontwikkelen vastgoed, kent Sint Trudo een zeer hoge duurzaamheidsambitie. We willen koploper zijn in ontwikkeling en realisatie van energiezuinige gebouwen. Daarbij passen we innovatieve, maar uitsluitend bewezen technologieën toe, zoals WKO. Uitgangspunt is immers dat we de besparingen die we klanten beloven, ook kunnen waarmaken.