HOME > Over Sint Trudo > Activiteiten > stedelijke vernieuwing

stedelijke vernieuwing

Trudo is op 1 januari 1994 ontstaan uit een fusie van woningbouwvereniging Sint Trudo en het Gemeentelijk Woningbedrijf. Met name het Gemeentelijk Woningbedrijf had relatief veel vooroorlogs bezit in Eindhovense achterstandsgebieden. Zo’n 4.000 woningen in de Kruidenbuurt, Woensel West, Lakerlopen, de Bennekel, Doornakkers en Genderdal. Na de fusie ontstond vanzelf de vraag: wat gaan we in die verschillende buurten doen om de achterstanden weg te werken? Duidelijk was dat we voor deze stedelijke vernieuwingsopgave uitdagingen op fysiek, sociaal én economische niveau dienden aan te pakken. Het zijn de drie pijlers waarop we binnen stedelijke vernieuwing onze activiteiten bouwen.

Fysieke, sociale en economische dimensie
Lange tijd geloofden we dat door het verbeteren van de openbare ruimte en het opknappen of vervangen van woningen de buurt niet alleen fysiek erop vooruit zou gaan, maar ook dat sociale problemen als sneeuw voor de zon zouden verdwijnen. Problemen op het gebied van sociale uitsluiting, gezondheid, werkloosheid en taalbeheersing bijvoorbeeld. Bij de oplevering van de eerste fase van de Kruidenbuurt ontdekten we echter dat dat niet het geval was. Weliswaar worden door het tot stand brengen van een meer gedifferentieerd woningaanbod andere inkomensgroepen en leefstijlen de wijk binnengehaald, maar voor de rest blijken verbeteringen op het fysieke vlak maar een heel beperkt effect te hebben op ontwikkelingen met betrekking tot de sociale en economische dimensie. Tot die conclusie kwam men ook elders in het land en daarom kwam de VROM Raad met een pleidooi om sociale stijging en binding tot leidraad voor stedelijke vernieuwing te maken.

Op aangeven van onze belanghouders  
Sint Trudo heeft het pleidooi van de VROM Raad op geheel eigen wijze ter harte genomen. Mede op aangeven van onze belanghouders, die ons tijdens intensieve debatten te kennen gaven dat Trudo’s keuzes verder dienen te reiken dan het fysieke en dat er ook opgaven wachten met betrekking tot de sociale en economische dimensie. Zo werd Emancipatie een van de kernactiviteiten van onze corporatie. Een activiteit waaraan we met name invulling geven in stedelijke vernieuwingsgebieden. In het bijzonder in de Kruidenbuurt en Woensel-West.

Praktisch en resultaatgericht
Ook bij stedelijke vernieuwing hanteert Sint Trudo een praktische en resultaatgerichte aanpak. Per vernieuwingsgebied zetten we een stip op de horizon: daar willen we naartoe. Vervolgens bekijken we welke interventies er nodig zijn om daar te geraken.
Interventies op het gebied van voorzieningen. Op het gebied van de fysieke dimensie (woningen en openbare ruimte). Interventies in de sociale dimensie. En interventies die de veiligheid in de buurt verbeteren. Alles om de leefbaarheid op een structureel hoger niveau te brengen.