emancipatie

Sint Trudo wil bewoners ondersteunen die de ambitie hebben om te stijgen op de sociale en maatschappelijke ladder. Niet alleen op het gebied van wonen, maar ook op het gebied van werk en inkomen, onderwijs en vrije tijd.

Het gaat om de mensen

Emancipatie is de jongste kernactiviteit van Sint Trudo. Tot 2008 beperkte onze corporatie zich tot ‘de stenen’. Maar onze belanghouders maakten ons in een reeks debatten duidelijk dat we verder dienen te gaan, zeker in de stedelijke vernieuwingsgebieden. En dus trokken we een programmamanager Emancipatie aan, om met name in de Kruidenbuurt een reeks concrete activiteiten op te zetten. Dat leidde tot een uitgebreid emancipatieprogramma dat we samen met uiteenlopende partners zijn gaan invullen. Een programma dat zich vooral richt op kinderen en jongeren. Vervolgens werden de activiteiten uitgebreid met een stevig programma in Woensel-West en een aantal stedelijke initiatieven, zoals de Trudo Weekendschool. In korte tijd werd Emancipatie een van de kernactiviteiten van Sint Trudo.

Vooruit helpen en aan boord houden
Met Emancipatie richten we ons op het bevorderen van sociale stijging. We ondersteunen individuele bewoners die vooruit willen in het leven. Door stappen op de woonladder mogelijk te maken, maar óók door bewoners een steuntje in de rug te bieden op de gebieden Onderwijs & Opleiding, Werk & Inkomen en Vrije tijd. Maar onder Emancipatie verstaan we ook het voorkomen van sociale uitsluiting. We zorgen ervoor dat mensen die buiten de boot dreigen te vallen, zelfstandig kunnen (blijven) wonen en deel blijven uitmaken van de samenleving, zonder overlast voor hun woonomgeving.

Emancipatie is een wezenlijk onderdeel van onze visie Supporting People. Als corporatie hebben we de mogelijkheid – en daarmee de taak – om mensen die onderaan de maatschappelijke ladder staan, te helpen deze te beklimmen. Dat is goed voor de stad, goed voor de wijk, goed voor ons bezit. En bovenal goed voor onze bewoners.