Directeur–bestuurder (Strategie & Beleid, Vastgoed, Innovatie, Netwerk, Communicatie)

“De traditionele opgave van de corporatie is het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen. Maar onze samenleving is veranderd, de economie is veranderd, onze opvattingen over wonen en leven zijn veranderd. Sint Trudo is daarom al lang niet meer uitsluitend op die ene opgave gericht, maar kent meervoudige publieke doelen. Wij willen op verschillende terreinen een bijdrage leveren aan een stad die aantrekkelijk is voor mensen die daar sociaal en economisch aan zijn gebonden. Maar we zijn er ook voor mensen die het op eigen kracht niet lukt om in die nieuwe samenleving en economie een plek te vinden. Of die enkel een steuntje in de rug nodig hebben om nieuwe perspectieven te ontdekken en kansen voor zichzelf te creëren.”


Thom Aussems is sinds 1995 bij 
Sint Trudo. Als directeur-bestuurder is hij verantwoordelijk voor een breed scala aan activiteiten. “Formuleren van de publieke doelen waarvoor we gaan. Vaststellen waarop we ons binnen die doelen focussen; je kunt immers niet alles doen. Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten die nodig zijn om die doelen te bereiken. En vervolgens de boel op de juiste manier organiseren; binnen Sint Trudo en binnen ons brede netwerk. Dat is in feite mijn baan.”

Gedifferentieerde woonmilieus
Sint Trudo is in 1916 opgericht; stilaan stevent de corporatie af op haar 100-jarige bestaan. “Sinds die tijd heeft Eindhoven twee grote transformaties doorgemaakt. Van agrarische naar industriële economie en van industriële naar Brainport. De fysieke ontwikkeling van de stad heeft dat niet kunnen bijbenen. De hooggekwalificeerde kenniswerker van Brainport stelt andere eisen aan woning en woonomgeving dan de arbeider van pakweg 30 jaar gelden. Een van onze publieke doelen is dan ook het creëren van gedifferentieerde woonmilieus. Omgevingen waar sterk behoefte aan is en waar het onze stad aan ontbreekt. Een hoogstedelijk milieu op Strijp-S. Een groenstedelijk milieu in de Kruidenbuurt en straks op Vredenoord. De jonge, hippe wijk die Woensel- West aan het worden is.”

Eigen doelen kiezen
Te midden van verschillende partijen die werken aan publieke doelen, is het zaak niet allemaal hetzelfde te doen. “Voor ons vormen bijvoorbeeld bijzondere klanten een belangrijke doelgroep. Mensen die alleen met een of andere vorm van hulp, zorg of begeleiding kunnen wonen. Daklozen, (ex)verslaafden, (ex) psychiatrisch patiënten, vluchtelingen… Omdat ook zij recht hebben op een fatsoenlijk dak boven het hoofd en een plek in onze samenleving. Maar ook omdat we overlast voor de stad willen voorkomen. Heel iets anders: het versterken van de beeldkwaliteit van Eindhoven is een doel. Een stad die een pronkjuweel als de Lichttoren plaatst naast een gedrocht als de MediaMarkt, kan dat wel gebruiken. Sint Trudo wil er graag aan bijdragen dat architectuurliefhebbers ook eens een reden hebben om de afslag Eindhoven te nemen.”

Netwerk is basis succes
Een ander publiek doel, emancipatie, is op nadrukkelijk aansporen van bewonersorganisaties en andere belanghouders verheven tot kernactiviteit. “In Brainport wonen niet alleen hooggekwalificeerde kenniswerkers; de nieuwe economie heeft ook een onderkant. We willen mensen in kansarme situaties helpen zich daaraan te onttrekken. Ook hier is focus belangrijk. We richten ons in principe op Woensel-West en de Kruidenbuurt en met name op kinderen. In Woensel-West doen inmiddels zo’n 250 kinderen mee aan allerlei activiteiten. De Weekend school, bezig aan zijn derde jaar, loopt als een trein. In de wijkrestaurants en op andere plaatsen doen mensen werkervaring op. Al deze successen zijn alleen mogelijk dankzij ons brede netwerk van scholen, welzijnsorganisaties, reintegratiebedrijven, vrijwilligers… Mensen met passie voor de publieke zaak!”

Incidenten uitvergroot
Uitdagingen te over voor Sint Trudo. En voor corporatieland in het algemeen? “De sector ligt momenteel zwaar onder vuur en dat heeft volgens mij twee oorzaken. In de eerste plaats zijn er in het verleden te weinig piketpalen geslagen waarbinnen corporaties moeten opereren. Ze hebben veel te veel vrijheid gehad om zich op terreinen te begeven die ver van hun core business liggen. En waar ze geen verstand van hebben, om het zo maar eens te zeggen. In de tweede plaats worden alle incidenten en ongelukken natuurlijk wel heel erg uitvergroot. Kijk eens naar de overheid. Icesafe, de Betuwelijn, de NoordZuid lijn… dat wordt niet half zo breed uitgemeten in de pers als de incidenten die zich in de corporatiesector voordoen. De boot van Woonbron is nog altijd hot, over de derivatenkwestie zullen we nog jaren horen. Het lijkt wel of de politiek een excuus zoekt om corporaties aan banden te leggen en daarmee een graai te doen naar de 150 miljard eigen vermogen die onze sector telt; een veelvoud van wat ons land moet bezuinigen! Moeten we weer terug naar het realiseren van goedkope woningen en niets anders dan dat? Bijlmerachtige omgevingen zoals de villes nouvelles in Frankrijk, waar de hele onderkant van de samenleving zich concentreert, met alle ellende en problemen van dien? Op elke internationale Social Housing conferentie die ik bezoek, steekt men de loftrompet over het Nederlandse huisvestingssysteem. Incidenten in de sector moeten hard worden aangepakt. Maar laten we er vooral voor waken met het badwater het kind weg te gooien!”