directielid (Investeringen, HRM), projectdirecteur Strijp–S en teamleider Bijzondere Projecten

“Bij Sint Trudo voel ik me als een vis in het water. Eerder werkte ik 25 jaar bij de gemeente Amsterdam. In de stadsvernieuwing, in lijn- en projectmanagement, altijd in de ruimtelijke sector. Daarna drie jaar als lid van het directieteam en directeur van een van de gemeentelijke diensten in Almere. Ik heb altijd voor de publieke zaak gewerkt. De ontwikkeling van de stad ligt mij na aan het hart. Mensen maken de stad, en deze combinatie vind ik fascinerend. Ik wil maken waar mensen daadwerkelijk behoefte aan hebben en wat ze in hun eentje niet kunnen bereiken; een fijne woning in een boeiende leefomgeving.” 


Jack Hock geeft sinds 2008 leiding aan de transformatieopgave Strijp-S en aan het team Bijzondere Projecten. Een club van 12 mensen die zich bezighoudt met ontwikkeling, verhuur en beheer van Sint Trudo's maatschappelijke vastgoed. De wijkrestaurants in de Kruidenbuurt en Woensel-West en de ateliers en werkruimten in het Klokgebouw en de Apparatenfabriek bijvoorbeeld. “Daarnaast is de hele transformatie van Strijp-S ons domein. We willen hier ontwikkeling, verhuur, beheer, programmering en kwartiermaken in één hand houden, omdat dat allemaal dient bij te dragen aan die ene ambitie: de transformatie van de oude Philips-site tot een levendig, bruisend, creatief centrum met internationale aantrekkingskracht. Bovendien realiseren we op Strijp-S op elk bouwveld, in ieder gebouw een combinatie van functies. Een bijzondere tak van sport die we daarom bij Bijzondere Projecten hebben ondergebracht.”

Aandachtsgebied Investeringen
Jack is teamleider, maar is tegelijk ook gewoon een van de ontwikkelaars op Strijp-S. Daarnaast maakt hij deel uit van de directie van Sint Trudo. Zijn bestuurlijke aandachtsgebied is onder meer Investeringen. “En dan hebben we het over het hele scala aan projecten. Worden de projecten goed aangestuurd? Is de projectbeheersing op orde? Is er voldoende aandacht voor risicobeheersing?”

Investeren in medewerkers
Ook de portefeuille HRM is bij Jack ondergebracht. “Sint Trudo heeft een uiterst gepassioneerd en bekwaam team van medewerkers. Recent hebben we onze visie voor de komende jaren vastgesteld. Waar ligt onze focus? Hoe willen we die visie realiseren? We zullen onze medewerkers voldoende coaching en ontwikkeling moeten bieden om de geformuleerde organisatiedoelstellingen te bereiken. En dus willen we investeren in talent- en competentieontwikkeling. Binnen een kleine organisatie als de onze zijn de carrièrekansen en doorgroeimogelijkheden beperkt, maar desalniettemin moeten we onze mensen de kans geven om te groeien. Stilstand is immers achteruitgang.”

Uitdagingen voor de sector
Andere opgaven die nog wachten? “De sector in het algemeen moet zich buigen over de legitimiteitsvraag. Wie is de corporatie? Van wie is de corporatie? Van de huurders? Van andere belangengroepen in de stad? Van de overheid? Dat zijn vragen die we dienen te beantwoorden. Zoals ook de vraag hoe we als sector het vertrouwen kunnen terugwinnen, nu blijkt dat een stelletje cowboys er een behoorlijk zootje van heeft gemaakt. En tot slot de uitdaging die mij persoonlijk het meest raakt: ervoor zorgen dat Strijp-S inderdaad een verrijking van de stad wordt. Met nieuwe, aanvullende woonconcepten die betaalbaar en bijzonder zijn; standaard appartementjes zijn er al genoeg. Nieuwe typen woningen waar de doelgroep van Strijp-S - starters en mensen met een hoogstedelijke leefstijl – daadwerkelijk om vraagt.”