Bestuurder & Directeur Financiën

“Mijn hart ligt in corporatieland. In het maatschappelijk middenveld, waar je mensen helpt vooruit te komen in het leven. Zorgen voor anderen, klaarstaan voor mensen die het minder makkelijk hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken, dat is wat mij drijft. Wat dat betreft zit ik bij Sint Trudo goed op mijn plek.”  

Meer dan cijfers ...
Edwin Jansen is sinds juni 2015 financieel directeur en per 1 maart 2018 tevens bestuurder van Sint Trudo. Vanuit een financiële/bedrijfseconomische opleiding startte hij zijn loopbaan bij een accountantskantoor, om vervolgens in '91 de sector Volkshuisvesting te betreden. Eerst bij de voorganger van Aedes, de koepelorganisatie van woningcorporaties, daarna bij de commerciële adviestak van die organisatie, nu bekend als Atrivé. Daarna bekleedde Edwin management- en bestuursfuncties bij verschillende corporaties, waaronder WoCom in Someren en Huis en Erf in Schijndel. "Gedurende de jaren ben ik er steeds meer achter gekomen dat ik meer wil dan enkel bezig zijn met cijfers. Ik wil me niet verliezen in details, maar me meer richten op de grotere lijnen. Mensen verbinden en motiveren om samen situaties te verbeteren en dingen voor elkaar te krijgen. Vandaar dat ik in 2014de masteropleiding Management & Organisatie heb gevolgd. Net toen die was voltooid, hoorde ik dat Sint Trudo op zoek was naar een financiële man of vrouw om haar directie te versterken. Een corporatie die daadwerkelijk anders is en het verschil wil maken. Kijk, daar voel ik me thuis!"

Netwerkorganisatie pur sang
Hoe ervaart Edwin na ruim twee jaar zijn werkomgeving bij Sint Trudo? "Als enorm divers en veelkleurig. De corporaties waarvoor ik voorheen werkte, waren vooral lokaal georiënteerd. Heeft een dorpscorporatie misschien acht tot tien stakeholders, bij een stadscorporatie als Sint Trudo is dat het tienvoudige. Dat maakt het werk hier ook zo uitdagend en boeiend. Temeer omdat Sint Trudo een netwerkorganisatie pur sang is. Onderhoud, incasso, makelaardij, emancipatie in de wijken ... het wordt grotendeels overgelaten aan samenwerkingspartners die daarin zijn gespecialiseerd en die door Sint Trudo als regisseur worden aaneengesmeed tot één team."

Bedrijfsvoering
Edwin stuurt de teams aangaande bedrijfsvoering binnen Sint Trudo aan. Finance - waaronder planning, control en de hele financiële administratie - en IT, waarbinnen zowel het technische & applicatiebeheer als het gebruikersbeheer valt. Maar ook HRM, Juridische Zaken en Office Support zijn aan zijn portefeuille toegevoegd, waarmee in feite het hele ondersteunende deel van de organisatie onder zijn verantwoordelijkheid valt.

Trots op deze club met lef
Uitdagingen voor de komende jaren? "Op een slimme en innovatieve manier blijven aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen als verduurzaming, digitalisering en flexibilisering. Maar vooral ook het bewaken en verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. Het is al erg als je van huis uit weinig kansen meekrijgt. Maar opgroeien in een wijk waarin iederéén weinig kansen heeft, dat geeft pas echt ellende. Daarom blijft het mengen van woningtypologieën, levensstijlen en inkomensgroepen een belangrijke opgave. De uitdaging is die opgave te blijven vervullen, ook nu de overheid door nieuwe regelgeving corporaties te sterk beperkt in hun doen en laten. Gelukkig is Sint Trudo een corporatie met voldoende lef en creativiteit om daar een heel eigen weg in te vinden. Zo staat Sint Trudo ook bekend in de branche; als een club die het voortouw neemt en zijn nek durft uit te steken. Ik ben er trots op dat ik bij die club hoor!"