HOME > Over Sint Trudo > Organisatie > Bestuur en teamleiders

Bestuur en teamleiders

In het najaar van 2012 heeft Trudo heeft een ingrijpende wijziging doorgevoerd in haar organisatiestructuur. De directielaag tussen bestuurder en uitvoerende teams werd volledig geschrapt. In plaats daarvan schuiven drie teamleiders aan tijdens de directievergadering, om zich samen met de directeur-bestuurder te buigen over die zaken die de competenties of verantwoordelijkheid van de zelfsturende teams overstijgen.   

Geen zware directielaag
Een éénhoofdig bestuur en geen directielaag. Een plattere organisatie is niet mogelijk. Meer is ook niet nodig, want de besluitvorming vindt in principe plaats binnen de verschillende teams. Die maken zelf een teamplan en na goedkeuring door het bestuur zijn ze in wezen bevoegd om dat plan uit te voeren. Zaken waarvoor in de teams de competenties ontbreken, die zeer grote financiële consequenties hebben of die veel risico’s met zich meebrengen, worden besproken in strategisch overleg van een groep collega’s met specifieke expertise op het gebied van projecten, vastgoed, treasury en innovatie. Die onderwerpen die binnen deze groep onbesproken blijven – onderwerpen die vooral te maken zullen hebben met visie, strategie en beleid en de bedrijfsvoering – komen op de agenda van het wekelijkse directieoverleg. 

Meewerkend voorman 
Die directie bestaat dus uit de directeur-bestuurder en drie teamleiders die hun directietaak vervullen in aanvulling op hun teamleiderschap. Een belangrijk voordeel van deze nieuwe organisatiestructuur is dat de leiding van de corporatie stevig is verankerd in het werkapparaat. De drie directieleden die de directeur-bestuurder bijstaan, hebben gewoon hun uitvoerende taak als teamleider. En ook in die functie staan ze met hun voeten in de klei en fungeren ze als meewerkend voorman, met hun eigen klussen en projecten. Daarmee is een directe, makkelijke lijn tussen directie, personeel, werk en stakeholders gegarandeerd.

Directeur-bestuurder
- Thom Aussems (Strategie & Beleid, Vastgoed, Innovatie, Netwerk, Communicatie)

Teamleiders
- Jack Hock (Slimmer Investeren)
- Edwin Jansen (Financiën)

Governance- en integriteitcode
Goed bestuur en de integriteit van commissarissen, bestuur en directie en medewerkers staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom geldt binnen Sint Trudo sinds 2006 een integriteitcode. In 2012 is de nieuwe governancecode voor woningcorporaties geïmplementeerd. 

Bestuursreglement & integriteitscode