Bestuur

Sint Trudo krijgt per 1 maart een nieuwe directie.

De nieuwe directie die op 1 maart het roer overneemt, zet de vernieuwende koers van de corporatie onverminderd voort. Zij bestaat uit drie leden, die in de nieuwe situatie allemaal bestuurlijke verantwoordelijkheid krijgen. Tegelijk treden zij op als teamleiders. Daarmee blijft Sint Trudo een uiterst platte en efficiënte organisatie van niet meer dan twee lagen: directie en team

Edwin Jansen – Bestuurder & Directeur Financiën

Na een start in accountancy en financieel advies, bekleedde Edwin verschillende bestuurs-, directie- en managementfuncties in de corporatiesector. Onder meer bij Wonen Limburg, WoCom en Huis en Erf. Sinds juni 2015 werkt Edwin al bij Sint Trudo als directeur Financiën. Oorspronkelijk bedrijfseconomisch opgeleid, haalde hij bij TIAS School of Business and Society recentelijk zijn Executive Master Management & Organization (MMO). | Lees hier meer over Edwin.

Jos Goijaerts – Bestuurder & Directeur Investeringen

Jos werkt al sinds 2004 bij Sint Trudo als directeur Investeringen. Daarvoor was hij achtereenvolgens in dienst bij de gemeente Rotterdam en had hij 15 jaar zijn eigen adviesbureau op het gebied van bouwen, wonen en projectmanagement. In die periode was hij ook enkele jaren verbonden aan de TU/e, afdeling Bouwkunde. Aan diezelfde TU/e volgde Jos zijn opleiding tot bouwkundig ingenieur. Zijn Master of Marketing (MM) behaalde hij bij TIAS School of Business and Society. | Lees hier meer over Jos.

Derde kandidaat

Naast Edwin Jansen en Jos Goijaerts zoekt Sint Trudo een derde directeur-bestuurder, die zich zal richten op innovatie, marketing en verbinding. De corporatie hoopt het werving- en selectietraject binnen afzienbare tijd te kunnen afronden en de naam van de derde directeur-bestuurder bekend te kunnen maken.


Governance- en integriteitcode
Goed bestuur en de integriteit van commissarissen, bestuur en directie en medewerkers staan bij ons hoog in het vaandel. Daarom geldt binnen Sint Trudo sinds 2006 een integriteitcode. In 2012 is de nieuwe governancecode voor woningcorporaties geïmplementeerd. 

Bestuursreglement & integriteitscode