HOME > Over Sint Trudo > Visitatie

Visitatie

In de het najaar van 2014 heeft EY de vierjaarlijkse visitatie bij Trudo uitgevoerd. Begin 2015 is het rapport opgeleverd. De conclusie van de visitatiecommissie is dat ‘Trudo maatschappelijk ruim voldoende tot goed presteert’.

Eindcijfers per perspectief:

·         Presteren naar opgave en ambities: 7,9

·         Presteren volgens belanghebbenden: 7,6

·         Presteren naar vermogen: 6,7

·         Governance: 7,3

Het  volledige visitatierapport kunt u hieronder downloaden.

Visitatie