HOME > Over Sint Trudo > Visie > 3. Power (to the people)

Power (to the people)

Maar we willen nog een stap verder gaan. Betaalbare huisvesting in gemengde complexen, buurten en wijken, maar dan wel zoveel mogelijk bestuurd en beheerd door de bewoners zelf. Ofwel: 'power to the people'.

Die strategische keuze hebben we al meer dan 15 jaar geleden gemaakt. Een belangrijke reden voor Slimmer Kopen® was de klant zeggenschap te geven over zijn woning: 'Baas in eigen huis'. In het verlengde daarvan is de zeggenschap op complexniveau intussen ook in belangrijke mate bij de klant terecht gekomen. Wat dat betreft lijken onze Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) in de appartementencomplexen op de wooncoöperaties zoals Duivesteijn ze bedacht heeft. Daar komt bij dat we ook onze huurders de mogelijkheid bieden om onze positie over te nemen in de VvE. En dat is de laatste stap op weg naar zelfbeheer.

Met de nieuwe visie gaan we de zeggenschap van de klant consistenter doortrekken, met name die van de huurders op het niveau van de individuele woning en het complex.