Visie

In 2015 heeft Trudo in nauwe samenwerking met haar stakeholders haar visie voor de lange termijn geactualiseerd. Trudo houdt vast aan haar keuze uit 2011 om het ondersteunen van mensen centraal te stellen in haar activiteiten: Supporting People. 

Wanneer we om ons heen kijken dan zien we de meeste corporaties zich volledig toe spitsen op de primaire doelgroep, zoals gedefinieerd door rijksoverheid  . De middeninkomens zijn niet of nauwelijks meer in beeld als doelgroep van beleid. Hooguit piepen ze regelmatig op als 'scheefwoners' of als klanten waarbij het gerechtvaardigd is om een boven-inflatoire huurverhoging te vragen. 

Bij Trudo ligt dit fundamenteel anders. Voor de huurwoningen speelt bij ons ook in belangrijke mate de primaire doelgroep, maar Slimmer Kopen® hebben we altijd gericht op klanten met (voor > 80%) een inkomen tot 40.000 euro. Laten we zeggen: de lower middle-class . 

Met betrekking tot de keuze van klantensegmenten blijven we consistent, t.w.:

- bijzondere klanten (met name daklozen)

- de doorstarters (de groep 30- tot 30+ tot ca. 40.000 euro inkomen) en

- de achterstanders uit de oude buurten.

In de nieuwe visie van Trudo geven we aan  welke value proposition we die klantengroepen te bieden hebben. De essentie kunnen we samenvatten rondom de begrippen 'affordable housing', 'mixed income' en 'power to the people'.