HOME > Over Sint Trudo > Belanghouders > Maatschappelijke middenveld

Partijen uit het maatschappelijke middenveld

Sint Trudo is een corporatie met een breed pallet aan activiteiten die zich richten op een fors aantal publieke doelen. Daarbinnen hebben we relatief eenvoudige tot uiterst complexe opgaven.

Om die opgaven het hoofd te kunnen bieden, gaan we verbindingen aan met de buitenwereld. We hebben immers zelf lang niet alle benodigde competenties, kennis en mankracht in huis om alles in ons eentje te kunnen doen. Als netwerkorganisatie pur sang hebben we inmiddels een professioneel netwerk opgebouwd van zo’n 2.500 mensen.   

Bijzondere klanten
Aan de onderkant van de woningmarkt verzamelen zich steeds meer groepen voor wie een simpel dak boven het hoofd pure luxe is. (Ex-)psychiatrisch patiënten, (ex-)verslaafden, dak- en thuislozen, ex-criminelen, ontspoorde jongeren, vluchtelingen … Mensen die niet kunnen wonen zonder begeleiding, hulp of zorg. Sint Trudo ziet het als een van zijn kernactiviteiten om deze bijzondere klanten de mogelijkheid te bieden om zelfstandig en veilig te wonen.

Voor deze kwetsbare groepen bijzondere klanten werken we intensief samen met een veertiental instanties uit het maatschappelijk middenveld. We inventariseren al een aantal jaren de wensen van deze organisaties en nemen deze op in ons jaarplan. Momenteel hebben we voor de klanten van deze organisaties zo’n 600 wooneenheden, waarin circa 695 bijzondere klanten wonen, verspreid over heel de stad.

- SVVE De Archipel 
- Vluchtelingen in de Knel 
- Stichting Sint Annaklooster
- Stichting MAJ
- GGzE
- NEOS
- Stichting De Combinatie
- Leger des Heils
- NovadicKentron
- Stichting Barmhartige Samaritaan
- Het Venster
- Stichting Lunet Wonen

Emancipatie en leefbaarheid 
Ook voor wat betreft onze inspanningen op het gebied van emancipatie en leefbaarheid werken we nauw samen met verschillende partners. 

- Bewoners(organisaties)
- Gemeente Eindhoven
- Onderwijsinstellingen
- GGzE
- Lunet Zorg
- Maatschappelijke Steunsystemen
- Chainworks
- Start Foundation
- Catharina Ziekenhuis 

Niet uitvoerend maar intermediair
Sint Trudo is een bouwer en beheerder, géén zorgverlener, géén re-integratiebedrijf, géén school of opleider. Als het gaat om ondersteuning van klanten, zien we onszelf niet als uitvoerende partij, maar als intermediair. We leggen verbinding met partijen uit andere domeinen, zoals onderwijs, welzijn, zorg en re-integratie. Als verbindingsofficier brengen we klanten en partijen in ons netwerk samen en in beweging.