De gemeente

Ook de gemeente Eindhoven is een belangrijke belanghouder van Sint Trudo. Net als de andere corporaties in Eindhoven maken we al enige jaren duidelijke prestatieafspraken met de gemeente, waarin staat verwoord welke bijdrage ieder van ons zal leveren aan de kwaliteit van het wonen in de stad.

Prestatieafspraken ‘nieuwe stijl’
Vanaf begin 2012 maakt elke corporatie een aantal bilaterale afspraken met de gemeente over de prestaties die zij zal leveren. Daarnaast formuleren de gezamenlijke corporaties en de gemeente jaarlijks kort en bondig hun visie op de stad. Waar staan we en waar willen we naartoe? En vooral: waar is een gebundelde extra inzet nodig?

Samen staan we stil bij wat gemeente en corporaties de komende jaren zien als prioritaire thema’s. Thema’s die alleen door samenwerking goed kunnen worden aangepakt. Daarbij kijken we goed naar wie welke opgave het beste kan oppakken en daarbij de rol van trekker wil vervullen.

Prioritaire thema’s
De prestatieafspraken ‘nieuwe stijl’ voor 2012 zijn gegroepeerd rondom drie  prioritaire thema’s:

- duurzaamheid
- woningmarkt
- aantrekkelijke woonmilieus
- woningmarkt

Ambities en speerpunten Eindhovense corporaties 2012