De bewonersvertegenwoordiging

Bewoners - huurders én (slimme) kopers - hebben op verschillende manieren invloed op de activiteiten die Sint Trudo uitvoert, via het Klantenplatform of via bewonersorganisaties.

Het Klantenplatform
Het Klantenplatform vormt Sint Trudo's overkoepelende bewonersvertegenwoordiging. Binnen dit platform voeren zowel huurders als slimme kopers tenminste vier keer per jaar met ons overleg over met name beleidsmatige onderwerpen. Concrete zaken die betrekking hebben op specifieke buurten of complexen worden besproken met bewonersorganisaties.

Met het Klantenplatform hebben we het Convenant Huurbeleid 2011-2020 afgesloten. Daarin staan de spelregels, waaraan wij ons bij de jaarlijkse huurverhoging moeten houden. Daarnaast maken we met het Klantenplatform jaarlijks prestatieafspraken over bijvoorbeeld de onderwerpen die in het opvolgende jaar op de agenda van het Klantenplatform moeten komen en over de wijze waarop Sint Trudo het functioneren van het Klantenplatform zal ondersteunen.

Bewonerscomités
Met individuele bewonerscomités maken we prestatieafspraken via de activiteitenoverzichten. Aan het einde van het jaar ontvangen alle bewonerscomités een activiteitenoverzicht voor het daaropvolgende jaar. In dat overzicht staat precies aangegeven wat de bewoners in hun woningcomplex of wijk van ons mogen verwachten. Afspraken over onderhoud en woningverbetering bijvoorbeeld. Of over verbetering van de woonomgeving en leefbaarheid.

We doen er alles aan om de toegezegde prestaties gestand te doen. Ieder kwartaal worden de comités op de hoogte gehouden van de voortgang van de activiteiten, via een verkeerslichtschema. Rood is niet gehaald, oranje is grotendeels gehaald en groen staat voor precies volgens afspraak. Natuurlijk blijven we ook actief overleg voeren met de bewonerscomités over hun complex of wijk.

Kijk voor meer informatie op www.klantenplatform.nl