Trudo jaarverslag 2013

In dit jaarverslag komen achtereenvolgens de prestaties van Trudo in 2013 gekoppeld aan de prestatievelden uit het BBSH , de financiële resultaten over 2013, Trudo’s vermogenspositie per 31 december 2013 en de belangrijkste kengetallen aan bod.

1. Onze prestaties in 2013

2. Onze financiële resultaten in 2013

3. De vermogenspositie van Trudo per 31 december 2013

4. Belangrijkste kengetallen

Verder vindt u hier ook het jaarverslag van de klachtencommissie van Trudo.

5. Jaarverslag klachtencommissie Trudo