Belangrijkste kengetallen

Resultaat 2012
Wanneer we nu de rekenmachine op dit alles loslaten, krijgen we over 2012 een netto resultaat van € 26.430.771 negatief. Dat resultaat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het afboeken van alle ontwikkelposities op € 0,-.

Solvabiliteit
Alle verandering in het resultaat en de debet en creditzijde van de balans leiden tot een solvabiliteit van 28,5%. Zonder de post ‘Terugkoopverplichting woningen verkoop onder voorwaarden’ – die zoals gezegd enkel uit boekhoudkundige verplichtingen op de creditzijde van de balans staat – komen we uit op een solvabiliteit van 43,2%.