Jaarverslag 2012

In ons Jaarverslag leggen we uitgebreid verantwoording af over de prestaties van het voorgaande jaar.

Kernactiviteiten

De portefeuille van Trudo bestaat in totaal uit 9.722 eenheden. Deze zijn onderverdeeld in 5.371 huurwoningen en 1.365 overige verhuureenheden (waarvan één bedrijfsverzamelgebouw met 114 eenheden), 2.696 Slimmer Kopen® woningen, veertien verhuureenheden in het bezit van een BV binnen de Trudo holding (waarvan één bedrijfsverzamelgebouw met 125 eenheden) en 39 verhuureenheden van een derde partij maar die Trudo beheert. Trudo’s pallet aan activiteiten bestaat uit fysieke en niet fysieke activiteiten. In totaal heef Trudo zeven kernactiviteiten:

1. Verhuur, beheer en leefbaarheid
2. Bijzondere Klanten
3. Verkoop
4. Stedelijke vernieuwing
5. Uitbreiding
6. Bijzondere Projecten
7. Emancipatie

Klik op de kernactiviteiten voor de facts & figures van deze kernactiviteiten over 2012.


Onze resultaten in 2012

Tabel: het resultaat

‘We behalen een positief resultaat uit gewone bedrijfsvoering'. Zo beloofden we het in ons Jaarplan 2012. Zwarte cijfers ‘boven de streep'. En daar zijn we in geslaagd.

meer informatie over de resultaten.


De vermogenspositie van Trudo per 31 december 2012

Tabel: De vereenvoudigde geconsolideerde balans

Meer informatie over de vermogenspositie


Belangrijkste kengetallen

Resultaat 2012
Wanneer we nu de rekenmachine op dit alles loslaten, krijgen we over 2012 een netto resultaat van € 26.430.771 negatief. Dat resultaat wordt in belangrijke mate veroorzaakt door het afboeken van alle ontwikkelposities op € 0,-.

Solvabiliteit
Alle verandering in het resultaat en de debet en creditzijde van de balans leiden tot een solvabiliteit van 28,5%. Zonder de post ‘Terugkoopverplichting woningen verkoop onder voorwaarden’ – die zoals gezegd enkel uit boekhoudkundige verplichtingen op de creditzijde van de balans staat – komen we uit op een solvabiliteit van 43,2%.