Jaarplan 2013

Het Jaarplan 2013 is klaar. Onze toezeggingen aan bewoners, partners, collega’s, de gemeente, de stad …  Opnieuw leggen we de lat hoog, ondanks de financiële crisis, de economische recessie en de malaise op de woningmarkt.

Wat is onze ambitie voor 2013? 


Klik op bovenstaande afbeelding voor interactieve weergaven

1. We gaan 373 woningen verkopen; 37 nieuwbouw en 336 bestaande woningen die we met Slimmer Kopen® korting zullen aanbieden.

2. Op heel Strijp-S bouwen we maar één koopwoning. Bovenop het Veem!

3. We leveren 396 woningen op. Vooral huurlofts op Strijp-S (277) en nieuwbouw op VoltaGalvani (109). Maar ook in Landhof-Zuid in Meerhoven (2) en  Boterbocht in Steensel (8).

4. We hebben 187 woningen in aanbouw, op te leveren in 2014 en 2015. Op Strijp-S, in de Kruidenbuurt, in Leende, Laarbeek en Steensel.  

5. We zullen minimaal 45 huishoudens herhuisvesten.

6. Minimaal 80% van onze woningen is voor huishoudens met een bescheiden inkomen.

7. We realiseren minstens 40 leerwerkplekken voor mensen die een plek willen vinden op de reguliere arbeidsmarkt. .

8. Voor Klanttevredenheid willen we minimaal een 8 op het rapport. Voor ál onze producten en diensten.

9. We zetten 30 woningen in voor DOOR! en 10 voor statushouders. 

10. We behalen een positief financieel resultaat met onze kernactiviteiten. 

11. We helpen urgenten die aan ons worden toegewezen, binnen hooguit zes maanden aan een woning. 

12. We verbreden het aanbod van de Weekendschool. Ook ouders en oud-leerlingen zullen bij het programma worden betrokken.  

13. Vanaf 2013 gaan we belangenhouders op verschillende manieren, zoals debatten, panels en social media, intensiever betrekken bij keuzes op het ondernemingsniveau van Trudo

14. We ondersteunen zo’n 170 kids in Woensel-West, met meer dan 20 activiteiten op het gebied van sport, spel, cultuur en educatie. 

15. We pakken de herontwikkeling van de Kruidenbuurt weer op. In het najaar starten we met de bouw van een volgende reeks huurwoningen. 

16. We starten met de uitvoering van Piet Oudolfs ontwerp voor de Leidingstraat, die zich als een industriële pergola van 550 meter over Strijp-S uitstrekt. 

17. We trekken € 794.000 uit voor leefbaarheid, waarvan een deel via het Leefbaarheidsfonds. 

18. We gaan verder met de realisatie van starterswoningen in de regio; in Steensel, Knegsel, Leende en Laarbeek.  

19. Ter bevordering van de leefbaarheid starten we in diverse buurten met de uitvoering van 26 interventies op het gebied van voorzieningen, fysieke omgeving, sociale omgeving en/of veiligheid.  

20. We gaan verder met de planontwikkeling om het hoofdgebouw van Eikenburg een nieuwe bestemming te geven. 

21. In het kader van woonondersteuning zullen we minstens 400 huisbezoeken afleggen bij zo’n 230 bijzondere klanten. 

22. In de Poelenloop in Knegsel ontwikkelen we samen met de gemeente Eersel – én in co-creatie met toekomstige bewoners - een nieuwbouwplan met 36 woningen, waarvan wij er 26 voor onze rekening nemen. 

23. We starten in Woensel-West met een breed en langdurig programma gericht op sociale stijging, voor kinderen én hun omgeving. Te beginnen met een pilotgroep van zo’n 15 kinderen. 

24. We starten met de ontwikkeling van een voorziening à la Skaeve Huse in andere steden, gericht op bewoners met een leefwijze die niet past in een gewone woonbuurt. 

25. We gaan verder met de planontwikkeling voor twee nieuwbouwprojecten op Strijp-S: de Kashba en de Condotoren. 

26. Als gevolg van de verhuurderheffing van Rutte 1 zal Trudo op 2014 € 2.350.000,- moeten afdragen. Dit bedrag gaan we opvangen door onze activiteiten ander te organiseren.

Als gevolg van Rutte 2 gaat die heffing oplopen naar € 5,2 miljoen in 2017. Dit kunnen we alleen opvangen door ons ambitieniveau fors te verlagen.  


Volledige jaarplan 2013

Download hier beneden ons volledige Jaarplan 2013

Publicaties Jaarplan 2013