Dit zijn onze prestatieafspraken voor 2016.

Elk jaar formuleert Sint Trudo in haar Jaarplan de beloftes die zij doet aan haar belanghouders. Aan bewoners, collega’s, partners, de gemeente, de stad…  En elk jaar vertalen we die beloftes in keiharde afspraken, waarop men ons mag afrekenen. 

Betaalbaarheid

1. Minimaal 90% van de woningen heeft een huur onder de aftoppingsgrens.

2. Huurverhoging op 1 juli 2016 gemiddeld inflatie.

3. Afschaffing vastgoed gebonden servicekosten per 1 januari 2017.

4. Verduurzaming: 571 woningen in 10 complexen in 2016 naar label A,B of C.

5. Slimme thermostaat en spaarlampen voor huishoudens met huurtoeslag.

6. Verduurzaming 85 Slimmer Kopen®-woningen bij mutatie.

7. Oplevering 9 energie neutrale, betaalbare huurwoningen in de Locomotiefstraat.

8. Oplevering 12 wooneenheden in project Skaeve Huse. 

Menging

9. Aantal eigenaar-bewoners, via de omzetting van 142 huurwoningen naar Slimmer Kopen®, verhogen van 3.302 naar 3.444.

Woensel West

10. Doorgaan met project ‘Kids Woensel West’ (prioriteit 1).

11. Start bouw 89 woningen en bedrijfsruimtes van fase 1 plan Celsius.

12. Start herhuisvesting 70 huishoudens fase 2 plan Celsius.

Kruidenbuurt

13. De nieuwe ontwikkelstrategie wordt afgemaakt en er wordt gestart met de eerste twee projecten (prioriteit 1).

14. Gericht op bridging wordt met SBK een nieuw activiteitenprogramma gemaakt, op basis van input van bewoners (enquête). 

Bennekel

15. Opstarten project startkwalificatie en beroepsperspectief jongeren (prioriteit 1).

16. Voortzetten programma Slimmer Kopen®.

17. Start realisatie project Willaertplein. 

Lakerlopen, Doornakkers en Genderdal

18. Voortzetten programma Slimmer Kopen®.

19. Ontwikkelen locatie Quinten Matsyslaan (Doornakkers).

20. Bij leegkomst worden blokjes vrijkomende woningen op de kleine sloop/nieuwbouwlocaties gesloopt en vervangen door nieuwbouw. 

Strijp-S

21. Voorbereiden overkapping skatehal: 87 woningen en 5.000 m2 bedrijfsruimte.

22. Voorbereiding toren bouwveld K. 

23. Ambitie formuleren voor tijdelijk gebruik van de leegstaande verdiepingen van het Veemgebouw.

Eikenburg

24. Conceptontwikkeling ‘de bossen’ gereed.

25. Starten met de herontwikkeling van het Hoofdgebouw (start 2016, oplevering 2017), waarin we ruim 70 kloosterlofts zullen realiseren.

Vredeoord

26. Vaststellen groenstedelijke ruimtelijke visie (bestemmingsplan)

27. Planontwikkeling eerste bouwblok gereed. 

Zeggenschap

28. Huurders gemachtigd om Trudo’s positie in VVE in te nemen.

29. Pilot met contactpersonen in complexen.

30. Prestatieafspraken met gemeente en Klantenplatform.

Publicaties jaarplan 2016