woonondersteuning

In de visie van Trudo staat Supporting People centraal. Dit komt onder andere tot uiting in de manier waarop we verschillende klantgroepen extra ondersteuning bieden. Zo nemen we bij zowel urgenten als herhuisvesters een brede intake af. Door deze individuele gesprekken brengen we hun wensen en ambities in beeld. Op het gebied van wonen, maar ook op het gebied van gezondheid, financiën, opvoeding, werk, onderwijs en vrije tijd. Waar nodig proberen we te helpen, samen met onze partners uit het maatschappelijk middenveld.

Ook onze bijzondere klanten - klanten die slechts kunnen wonen in combinatie met hulp, begeleiding of zorg - bieden we méér dan alleen passende huisvesting. We bieden hun ook mogelijkheden om zich te ontwikkelen op het gebied van financiën, dagbesteding, opleiding, werk en vrije tijd. En we proberen te voorkomen dat het zelfstandig wonen mislukt en dat klanten sociaal geïsoleerd raken.

Sinds 2007 gaan we een aantal keren per jaar bij onze bijzondere klanten op bezoek. Gewoon om te zien hoe het gaat en of ze misschien op bepaalde gebieden ondersteuning nodig hebben. Die ondersteuning bieden we niet zelf, maar laten we over aan organisaties die daarin zijn gespecialiseerd. In schuldhulpverlening of re-integratie bijvoorbeeld.

Prestaties 2014:
11. We bieden urgenten binnen 6 maanden een woning;
12. We houden een brede intake bij elke urgente en herhuisvester;
13. We zijn hofleverancier van wooneenheden voor bijzondere klanten; met meer dan 600 wooneenheden bewoond door bijzondere klanten;
14. We zetten 30 woningen in voor DOOR! en 8 voor statushouders;
15. We leggen minimaal 350 huisbezoeken af bij bijzondere klanten;
16. We starten met de realisatie van het project Skaeve Huse.