sociale stijging

Trudo ondersteunt haar klanten bij hun inspanningen om te stijgen op de maatschappelijke ladder. Dat doen we niet alleen op het gebied van wonen, maar ook op dat van talentontwikkeling en leren & werken. Die keuze om ons te richten op het faciliteren van sociale stijging komt, net als de keuze voor de eerdergenoemde woonondersteuning, voort uit de debatten met stakeholders over onze visie De Publieke Zaak in 2005. Onze stakeholders spoorden ons toen aan om niet de rol van vastgoedbedrijf te vervullen, maar om te kiezen voor de rol die corporaties van oorsprong hadden: het mogelijk maken van emancipatie. Men gaf aan dat we de mens centraal moesten stellen en niet het vastgoed.

Talentontwikkeling
Dat hebben we gedaan, we hebben de mens centraal gezet. Vooral door ons te richten op talentontwikkeling. Met name in de stedelijke vernieuwingsbuurten, in het bijzonder Woensel-West en de Kruidenbuurt. Binnen deze buurten focussen we vooral op kinderen.

Met initiatieven als de Weekendschool en talloze activiteiten voor kinderen in Woensel-West en de Kruidenbuurt ondersteunen we kinderen, die veelal opgroeien in een achterstandsituatie, bij het ontwikkelen van hun talenten. Van problemen naar kansen.

Sinds een aantal jaren wijzen we vrijkomende woningen in Woensel-West uitsluitend toe aan (jonge) mensen die een maatschappelijke bijdrage in de buurt willen leveren. Zij ondersteunen en organiseren een groot aantal activiteiten voor kinderen en jongeren. Streetdance voor kinderen van 6 tot 12 jaar bijvoorbeeld. Woordenschat voor kinderen van 4 tot 8 jaar.

Uit onderzoek blijkt dat programma’s voor kinderen in achterstandsituaties meer effect hebben, als ook hun omgeving bij dat programma wordt betrokken. Ouders, broertjes en zusjes, de school. En óók blijkt dat kansen van kinderen toenemen, naarmate die programma’s langer duren en ze er van peuter tot jongere aan kunnen deelnemen. Daarom zijn we in 2013 in Woensel-West gestart met een pilotprogramma Woensel-West Kids. Aan dat programma neemt een aantal kinderen uit groep 7 én hun omgeving deel, gedurende enkele jaren. Deze pilot zal in 2014 worden uitgebreid. De groepen zullen meerdere jaren gedurende de hele week een buitenschools programma volgen om de schoolprestaties te verbeteren. Individueel, met activiteiten die al lopen, en één keer per week als groep. Onze inspanningen voor kinderen in Woensel-West hebben effect. Afgelopen jaar behaalde basisschool ‘t Palet in Woensel-West de hoogste Citoscore van Brabant. Mede dankzij de vele activiteiten van de nieuwe bewoners, aldus basisschooldirecteur Yvonne van Mierlo. Lees meer.

In 2009 hebben we de Trudo Weekendschool in het leven geroepen. Een bijzondere ‘school’ voor gemotiveerde kinderen en jongeren met heel verschillende achtergronden. Elke zondag laten enthousiaste professionals uit de praktijk hen kennismaken met beroepen en vakgebieden waarmee ze van huis uit niet zo gauw in aanraking zullen komen. De Weekendschool bleek van meet af aan een enorm succes. Leerlingen, ouders, gastdocenten en vrijwilligers, leerkrachten op de basisschool …iedereen is enthousiast. De Weekendschool groeide hard en heeft inmiddels drie leerjaren en zo’n 60 leerlingen. De school wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet en betrokkenheid van ruim 100 gastdocenten, 30 vrijwilligers en tientallen sponsoren.

Daar zijn we enorm blij mee en trots op. Komend jaar viert de Trudo Weekendschool haar eerste lustrum en zullen we het initiatief nemen tot een Summerschool. Een heleboel activiteiten dus in het kader van talentontwikkeling. Met relatief weinig middelen, maar met heel veel inzet vanuit ons netwerk, blijken we heel veel kinderen in hun ontwikkeling te kunnen ondersteunen.

Prestaties 2014:
51. We organiseren wekelijks 30 activiteiten gericht op 250 kids in Woensel West;
52. We faciliteren activiteiten voor kids in de Kruidenbuurt;
53. We breiden de pilot van Woensel West Kids uit van een programma voor kinderen van groep 7 naar programma’s voor kinderen van groep 6 en groep 5; 54. De Cito-score van basisschool ‘t Palet behoort wederom tot de hoogste van Brabant;
55. We draaien de Weekendschool met 3 leerjaren en circa 60 kinderen;
56. We betrekken in toenemende mate familie en oud-leerlingen bij het programma van de Weekendschool;
57. We nemen het initiatief tot een Summerschool

Leren & werken
We richten ons niet alleen op talentontwikkeling, maar ook op leren & werken. Duidelijk is immers dat het opknappen of het slopen en vervangen van woningen de achterstandssituatie van bewoners niet verbetert. Er is meer nodig om mensen te laten stijgen op de maatschappelijke ladder. Vooral als er sprake is van een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

We willen een hele reeks activiteiten ontwikkelen, waarmee bijzondere klanten, langdurig werklozen en opgroeiende jeugd werkervaring kunnen opdoen. Uit de enthousiaste en inspirerende verhalen in ons boekje ‘Onderweg’ blijkt dat dat inderdaad werkt.

Binnen Stichting Robin Hood draaien inmiddels al enkele jaren activiteiten in de horeca. Met veel succes. Huidige projecten van Robin Hood zijn de wijkrestaurants in de Kruidenbuurt en Woensel-West, cateraar Reizende Spijzen en stadsrestaurant Caffee Allee op Strijp-S. Daar zal nog een wijkrestaurant in de Bennekel aan worden toegevoegd.

In 2014 starten we met activiteiten rond tuin- en groenonderhoud, met onder andere een moestuin. Verder hebben we plannen voor een derde cluster voor opgroeiende jeugd. Voor dat laatste gaan we de mogelijkheden in 2014 verkennen. Daarnaast schakelen we ons netwerk in bij het creëren van mogelijkheden om mensen leerwerkervaring te laten opdoen.

Voor een aantal van onze klanten, met name bijzondere klanten, is het erg lastig om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. Voor hen creëren we plekken waar ze een zinnige dagbesteding kunnen hebben. Wat dat betreft zijn we zeer gecharmeerd van het systeem van de Jobkarte in Zurich. Samen met de gemeente zullen we onderzoeken in hoeverre er mogelijkheden zijn om daar een Eindhovense variant van in het leven te roepen.

Prestaties 2014:
58. We creëren 80 à 100 leerwerkplekken;
59. Van die leerwerkplekken worden er ruim 40 gerealiseerd door onze leveranciers;
60. We starten met een cluster activiteiten op het gebied van tuin- en groenonderhoud, onder andere met een moestuin;
61. We onderzoeken de mogelijkheden van een nieuw cluster van activiteiten voor opgroeiende jeugd;
62. We onderzoeken samen met de gemeente de mogelijkheden van een Eindhovense variant van de Jobkarte in Zurich.