slimmer investeren

Slimmer investeren kent twee aspecten. Het heeft een harde kant, waarbij het gaat om investeren in stenen. Maar het heeft ook een zachte kant, waarbij het meer gaat om het leggen van verbinding tussen groepen, het investeren in relaties en netwerken.

Voor wat betreft het investeren in stenen hebben we jarenlang het voornemen gehad om jaarlijks zo’n 400 nieuwe woningen te bouwen. Als gevolg van de heffingen van de overheid hebben we dat drastisch moeten heroverwegen. Dat heeft geleid tot een nieuwe investeringsstrategie. Om ook op lange termijn de exploitatie gezond te houden, wil Trudo de komende jaren haar vreemd vermogen fors reduceren. We zullen de opbrengsten uit de verkoop van huurwoningen en uit het positieve resultaat uit de normale exploitatie, de komende jaren vooral gebruiken om leningen af te lossen. Hierdoor bereiken we een forse besparing op rentelasten.

Verkoopopbrengsten die we niet nodig hebben om af te lossen, zullen we vooralsnog sparen. De nieuwe investeringsstrategie houdt in dat we pas gaan investeren in nieuwe huurwoningen, wanneer we voldoende gespaard hebben. Met de realisatie van nieuwe Slimmer Kopen® woningen kunnen we de komende jaren wel in volle vaart door, omdat het beslag op liquide middelen daarbij veel lager ligt dan bij nieuwe huurwoningen. Verder zullen we in de komende jaren meer en meer toewerken naar vormen van ontwikkeling met de klant als co-investeerder en co-producent.

Ook op gebiedsniveau moeten we slim investeren. Op Strijp-S beperken we ons de komende jaren in fysieke zin tot de herontwikkeling van het Veem. Daarmee is de herontwikkeling van al het industrieel erfgoed in de Driehoek gereed en hebben we op Strijp-S een boeiende mix aan functies; net ff anders. In de komende periode proberen we samen met klanten en ondernemers op Strijp-S het aanbod aan activiteiten te verbreden en te verdiepen. Daardoor zal het bezoekersaantal flink stijgen. Het Klokgebouw heeft nu, inclusief buitenactiviteiten, circa 650.000 bezoekers. Strijp-S in zijn geheel zo’n 1,3 miljoen. Dat moet binnen enkele jaren verdubbeld zijn. Strijp-S moet the place to be worden, ook internationaal.

Daarna gaan we weer bouwen. We verwachten dat er dan een betere verhouding is ontstaan tussen de kosten daarvan en de waarde van het vastgoed. Concrete initiatieven voor 2014 zijn Plug-in-City (zie www.plugincity.nl) en het leggen van verbindingen tussen groepen mensen die belangrijk zijn voor de economische ontwikkeling van de stad. Verbindingen tussen de ‘nerds’ enerzijds en de ‘bohemians’, de creatieven, anderzijds. Het programma van Pakhuis de Zwijger in Amsterdam is daarvan een voorbeeld (www.dezwijger.nl).

Prestaties 2014:
45. We lossen € 27 miljoen vreemd vermogen af;
46. We breiden onze voorraad uit door oplevering in 2014 van 20 Slimmer Kopen® woningen in Leende en 10 in Laarbeek. In project Poelenloop in Knegsel bouwen we 16 Slimmer Kopen® woningen, 8 huurwoningen en 2 marktconforme koopwoningen. De oplevering van de eerste woningen in Project Poelenloop wordt eind 2014/begin 2015 verwacht;
47. We werken een nieuwe slimme ontwikkelvariant uit waarbij de klant co-investeerder en co-producent is;
48. Fase 1 van de herontwikkeling van het Veem is gedurende 2014 in uitvoering;
49. We faciliteren tijdelijkheid op Strijp-S met Plug-in-City; 50. We organiseren een programma met maandelijks minimaal één activiteit om ontmoeting tussen ‘nerds’ en ‘bohemians’ tot stand te brengen.