HOME > Over Sint Trudo > Jaarplan en –verslag > Jaarplan 2014 > interventies en leefbaarheid

interventies en leefbaarheid

Trudo heeft bij de fusie in 1994 vooral veel bezit gekregen in de oude buurten van Eindhoven. In Woensel-West, de Kruidenbuurt, Bennekel, Lakerlopen, Doornakkers en Genderdal. Buurten waar de leefbaarheid van oudsher nogal te wensen overliet. Gelukkig gaat het er inmiddels een stuk beter, maar leefbaarheid blijft hier onze aandacht vragen. We maken ons op twee manieren sterk voor de leefbaarheid in onze wijken.

• via interventies in de stedelijke vernieuwingsbuurten.
• via activiteiten in het kader van leefbaarheid.

Interventies
Interventies zijn planmatig aangepakte maatregelen die een ingrijpende verandering teweeg moeten brengen in een wijk of buurt. Dat vraagt vaak een lange adem. Bij het formuleren van interventies voor de stedelijke vernieuwingsbuurten werken we altijd samen met de buurt. Om de interventies te realiseren

investeren we veel geld, energie en tijd (dus ook capaciteit) in de vier domeinen die de leefbaarheid bepalen: voorzieningen, fysieke omgeving, sociale omgeving en veiligheid.

Prestaties 2014:
17. We formuleren een nieuwe ontwikkelstrategie voor de Kruidenbuurt;
18. We zorgen ervoor dat de braakliggende terreinen in de Kruidenbuurt gebruikt kunnen worden;
19. We faciliteren het slaan van bruggen en het leggen van verbindingen tussen bewoners in de Kruidenbuurt;
20. We vergroten kansen van kinderen in de Kruidenbuurt; 21. We zetten nieuwe bewoners van Woensel-West in om talenten van kinderen te versterken;
22. We starten een community voor nieuwe bewoners in Woensel-West;
23. We proberen huurders met problemen in Woensel-West binnenboord te houden;
24. We zorgen voor borging van de hulpverlening aan huurders in Woensel-West met problemen, door WIJEindhoven;
25. We ronden de oplevering van VoltaGalvani in Woensel-West af;
26. We slopen Plan Celsius fase 1 in Woensel-West;
27. We ronden de herhuisvestingsgesprekken van Plan Celsius fase 2 af;
28. We maken een stedenbouwkundig plan voor Plan Celsius;
29. We maken een plan voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Edisonstraat; 30. We zorgen voor de inhoudelijke invulling van de commerciële ruimte in Woensel-West;
31. We richten de plint van het Gezellenhuis in Woensel-West opnieuw in;
32. We starten met de uitvoering van het hoekenplan voor de Edisonstraat;
33. We gaan door met Slimmer Kopen® (en een gedeelte marktconforme koop) in de Bennekel;
34. We ontwikkelen een wijkrestaurant en buurtinfowinkel aan het Willaertplein;
35. We starten met een vraag-en-aanbod loket voor dagelijkse klussen voor en door bewoners in de Bennekel;
36. We gaan door met Slimmer Kopen® in Doornakkers; 37. We continueren de tijdelijke invulling aan de Quinten Matsijslaan (speelterrein);
38. We transformeren het complex aan de Rustenburgstraat bij mutatie;
39. We ontwikkelen een nieuw perspectief voor deelgebied B in Lakerlopen;
40. We gaan door met Slimmer Kopen® in Lakerlopen;
41. We gaan door met Slimmer Kopen® in Genderdal;
42. We stimuleren zelfbeheer, gekoppeld aan de VVE, met betrekking tot groenonderhoud bij de complexen aan de Schubertlaan en de Gounodlaan.

Leefbaarheid
Als je de leefbaarheid in een buurt wilt verbeteren, moet je bewoners(organisaties) zelf de verantwoordelijkheid en ruimte geven. Daarom geven we bewoners maximale invloed op de besteding van het leefbaarheidsbudget, door het beschikbaar te stellen aan het Klantenplatform. In 2014 verdubbelen we dit budget van € 90.000 naar € 180.000.

Het leefbaarheidsbudget is allereerst bedoeld voor het leefbaarheidsfonds. Dit fonds biedt financiële ondersteuning aan activiteiten voor en door bewoners, op wijk-, buurt- of complexniveau. Het leefbaarheidsfonds wordt beheerd door het Klantenplatform. Klanten bepalen dus zelf welk verzoek wel of niet wordt gehonoreerd. Initiatieven die in aanmerking komen voor een bijdrage, moeten passen binnen een van de vier domeinen van leefbaarheid: voorzieningen, fysieke omgeving, sociale omgeving en veiligheid. Hierbij stellen we wel de voorwaarde dat minimaal 50% van het budget gaat naar initiatieven binnen het sociale domein (het slaan van bruggen en het leggen van verbindingen tussen bewoners). In de tweede plaats is het leefbaarheidsbudget bedoeld voor de opdrachtgeversrol die we het Klantenplatform willen geven voor het schoon, heel en veilig houden van de stedelijke vernieuwingsbuurten. Dat betekent vooral dat niet langer Trudo, maar het Klantenplatform opdrachtgever wordt van de buurtconciërges van Ergon.

Prestaties 2014:
43. We trekken € 180.000 uit voor leefbaarheid. Dit budget wordt beheerd door het Klantenplatform;
44. Het Klantenplatform is verantwoordelijk voor de toekenning van aanvragen uit het leefbaarheidsfonds. Het Klantenplatform verzorgt daarnaast de opdrachtgeversrol (richting buurtconciërges van Ergon) om de buurt schoon, heel en veilig te houden.